Trigonometrija (grč. trigonon = trokut + metron = mjera) je dio matematike koji proučava odnose među segmentima pravaca (dužinama) i kutovima trokuta u ravnini (ravninska trigonometrija) ili na površini kugle (sferna trigonometrija). Trigonometrijske funkcije su periodičke realne funkcije.

Trigonometrijske funkcije su sljedeće:

Sinus kuta uz vrh A jednak je kvocijentu nasuprotne katete i hipotenuze pravokutnog trokuta.

Kosinus kuta uz vrh A jednak je kvocijentu priležeće katete i hipotenuze pravokutnog trokuta.

Tangens kuta uz vrh A jednak je kvocijentu nasuprotne i priležeće katete pravokutnog trokuta. (u praksi se rabe dvije notacije: tg i tan za tangens)

Kotangens kuta uz vrh A jednak je kvocijentu priležeće i nasuprotne katete pravokutnog trokuta. (u praksi se rabe dvije notacije: ctg i cot za kotangens)

Inverzne trigonometrijske funkcije su sljedeće:

Arcus Sinus kvocijenta nasuprotne katete i hipotenuze pravokutnog trokuta je kut uz vrh A.

Arcus Kosinus kvocijenta priležeće katete i hipotenuze pravokutnog trokuta jednak je kutu uz vrh A.

Jedinična kružnica i osnovne trigonometrijeske vrijednosti

uredi
Sinus i kosinus kuta θ definirani na jediničnoj kružnici
Funkcija 0
sinus 0 1 0
kosinus 1 0 -1
tangens 0 nedefinirano 0
kotangens nedefinirano 0 nedefinirano


Vidi još

uredi

Vanjske poveznice

uredi