Alfa (grčki srednji rod: Άλφα; veliko slovo Α; malo slovo α) prvo je slovo grčkog alfabeta i ima brojčanu vrijednost 1. U starogrčkom se izgovaralo kao kratko /a/ ili dugo /a:/, a u novogrčkom zadržalo je samo kratku vrijednost /a/.

grčki alfabet
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
povijest
arhajske lokalne varijante
  • digama
  • heta
  • san
  • can
  • kopa
  • sampi
znamenke
ϛ (6)
ϟ (90)
ϡ (900)
u drugim jezicima
znanstveni simboli

Pored upotrebe u zapisivanju grčkih riječi, malim grčkim α također se označuje:

Znak alfa vuče porijeklo od slova alef iz feničkog pisma koje izvorno prikazuje glavu bika. Ako se veliko slovo alfa okrene naopačke, može se još prepoznati glavu bika.

Slovo je počelo kao egipatski hijeroglif volovske glave.

Egipatski hijeroglif volovske glave Proto-semitic ox head Feničko alef
Greek alpha
egipatski hijeroglif
volovske glave
prasemitska
volovska glava
feničko alef grčko alfa

Standardi Unicode i HTML ovako predstavljaju slovo grčko slovo alfa:

  Unikod HTML izgled
ovisi o pregledniku
poveznice
(engl.)
k. točka naziv kod entitet
Veliko slovo A U+0391 GREEK CAPITAL
LETTER ALPHA
Α Α Α detaljni podaci
test preglednika
Malo slovo α U+03B1 GREEK SMALL
LETTER ALPHA
α α α detaljni podaci
test preglednika