Wikipedija:Jubilarni članci/170 000 članaka

Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!
Dana 5. studenoga 2016. preskočena je brojka od 170 000 članaka. Svi članci koji su snimljeni u vremenu 00:00 – 23:59 toga dana ušli su u izbor za jubilarni članak.

Glasovanje započinje 7. studenoga 2016. u 00:15 i traje do 10. studenoga 2016. u 00:15 sati.

Pomagalo za stvaranje popisa članaka za jubilarac

1. Članci

 1. U izbor ulaze članci nastali onoga dana kada je preskočena jubilarna brojka. Primjerice, ako je jubilarna brojka preskočena 18. listopada u 23:35, tada u glasovanje ulaze članci nastali 18. listopada u razdoblju od 00:00 do 23:59.
 2. Glasuje se za sve članke, pa i mrve, a i one sa predloškom radovi (ukoliko će članak biti dopunjen, a predložak {{radovi}} uklonjen do završetka glasovanja), veće od 3000 bajtova nastale na dan kad je preskočena jubilarna brojka.
 3. Glasuje se i za članke manje od 3000 bajtova ukoliko nisu označeni predloškom {{mrva}} i {{radovi}}.
 4. Ne glasuje se za sljedeće članke:
 • manje od 3000 bajtova ukoliko su označeni predloškom {{mrva}} i {{radovi}}
 • članke koji su premješteni na stranicu za razgovor
 • stranice za preusmjeravanje
 • razdvojbene stranice
 • članke koje su napravili botovi
 • članke predložene za brisanje

2. Glasovanje

 1. Glasovanje za jubilarni članak počinje 15 minuta nakon pripreme stranice za glasovanje, što će biti naglašeno na samoj stranici za izbor jubilarnog članka.
 2. Glasovanje za jubilarni članak traje točno 72 sata, brojeći od vremena početka glasovanja naglašenog na stranici za izbor jubilarnog članka.
 3. Glasovati mogu suradnici koji ispunjavaju oba sljedeća uvjeta:
 • minimalno 100 izmjena u glavnom imenskom prostoru u trenutku početka glasovanja,
 • minimalno 30 dana od prve izmjene i registracije na našoj Wikipediji

Novi članci započeti 5. studenoga (abecednim redom)

Branimir Bilić

 1. ZA ZA - Expoundingmachine (razgovor) 00:46, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA-- Cybermb (razgovor) 09:30, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Travniku

 1. ZA ZA --Pera detlic (razgovor) 10:08, 8. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)

Galaktički anticentar

 1. ZA ZA - Expoundingmachine (razgovor) 00:46, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZAHmxhmx 16:56, 7. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- Cybermb (razgovor) 09:30, 8. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA --Pera detlic (razgovor) 10:08, 8. studenog 2016. (CET)
 9. ZA ZA--MAN_USK recider 15:12, 8. studenog 2016. (CET)
 10. ZA ZA SpeedyGonsales 23:16, 8. studenog 2016. (CET)
 11. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 12. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 21:45, 9. studenog 2016. (CET)

Hrvatska čitaonica u Pazinu

 1. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA-- Ante Vranković (razgovor) 01:57, 8. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA--MAN_USK recider 15:12, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA --Roberta F. 17:36, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA SpeedyGonsales 23:16, 8. studenog 2016. (CET)
 9. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)

Imena višnje (2015.)

 1. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)

Irreligious

 1. ZA ZASrdjan m (razgovor) 00:20, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)

Moonspell

 1. ZA ZASrdjan m (razgovor) 00:20, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA - Dvanaesti Igrač 13:17, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)

Nacionalna knjižnica Francuske

 1. ZA ZA - Expoundingmachine (razgovor) 00:46, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA--Indexman (razgovor) 10:33, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA--Croq (razgovor) 09:09, 7. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA--Šimungr (razgovor) 00:58, 8. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 9. ZA ZA-- Mmarre (razgovor) 13:43, 8. studenog 2016. (CET)
 10. ZA ZA--El hombre (razgovor) 11:04, 8. studenog 2016. (CET)
 11. ZA ZA--MAN_USK recider 15:12, 8. studenog 2016. (CET)
 12. ZA ZA --Roberta F. 17:36, 8. studenog 2016. (CET)
 13. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 14. ZA ZA SpeedyGonsales 23:16, 8. studenog 2016. (CET)
 15. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 16. ZA ZA-- Ante Vranković (razgovor) 08:15, 9. studenog 2016. (CET)

Popis epizoda Doctora Whoa

 1. ZA ZA - Expoundingmachine (razgovor) 00:46, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA--Šimungr (razgovor) 00:58, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- Cybermb (razgovor) 09:30, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 9. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 21:45, 9. studenog 2016. (CET)

Prava LGBT osoba u Sloveniji

 1. ZA ZASrdjan m (razgovor) 00:20, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZAHmxhmx 16:56, 7. studenog 2016. (CET)

Religija u Irskoj

 1. ZA ZA--Croq (razgovor) 09:09, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA-- Cybermb (razgovor) 09:30, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 21:45, 9. studenog 2016. (CET)

Religija na Islandu

 1. ZA ZA--Croq (razgovor) 09:09, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA - Dvanaesti Igrač 13:19, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 21:45, 9. studenog 2016. (CET)

Religija u Mađarskoj

 1. ZA ZA--Croq (razgovor) 09:09, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA-- Cybermb (razgovor) 09:30, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 21:45, 9. studenog 2016. (CET)

Religija u Njemačkoj

 1. ZA ZA--Croq (razgovor) 09:09, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA--Fraxinus (razgovor) 22:13, 7. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA-- Cybermb (razgovor) 09:30, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA--MAN_USK recider 15:15, 8. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 9. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 21:45, 9. studenog 2016. (CET)

Rusty Cooley

 1. ZA ZASrdjan m (razgovor) 00:20, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA - Dvanaesti Igrač 13:17, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)

Stadion Loro Boriçi

 1. ZA ZA - Expoundingmachine (razgovor) 00:46, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA-- Cybermb (razgovor) 09:30, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)

Tri zakona robotike

 1. ZA ZASrdjan m (razgovor) 00:20, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA Za. -- Nesmir Kudilovič (razgovor) 0,26; 7. XI. 2016. (SEV)
 3. ZA ZA - Expoundingmachine (razgovor) 00:46, 7. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA - Dvanaesti Igrač 13:19, 7. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZAHmxhmx 16:56, 7. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA - Darko 0015 (razgovor) 22:45, 7. studenog 2016. (CET)
 8. ZA ZA-- Ante Vranković (razgovor) 01:57, 8. studenog 2016. (CET)
 9. ZA ZA-- Cybermb (razgovor) 09:30, 8. studenog 2016. (CET)
 10. ZA ZA--El hombre (razgovor) 11:04, 8. studenog 2016. (CET)
 11. ZA ZA-- F karlo (razgovor) 14:46, 8. studenog 2016. (CET)
 12. ZA ZA--MAN_USK recider 15:12, 8. studenog 2016. (CET)
 13. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 14. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 15. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 21:45, 9. studenog 2016. (CET)

Trpimir Jurkić

 1. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)

Tvornica trolova

 1. ZA ZA--Croq (razgovor) 09:09, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA--Indexman (razgovor) 10:33, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)

Web brigade

 1. ZA ZA--Croq (razgovor) 09:09, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)

Zvonimir Doroghy

 1. ZA ZA - Expoundingmachine (razgovor) 00:46, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)
 3. ZA ZA-- Kubura (razgovor) 05:27, 8. studenog 2016. (CET)
 4. ZA ZA-- Stijenor NGC (razgovor) 22:20, 8. studenog 2016. (CET)
 5. ZA ZA SpeedyGonsales 23:16, 8. studenog 2016. (CET)
 6. ZA ZA-- DinkoPP (razgovor) 00:23, 9. studenog 2016. (CET)
 7. ZA ZA-- Ante Vranković (razgovor) 08:17, 9. studenog 2016. (CET)

Novi članci započeti 5. studenoga, manji od 3000 bajtova i nesređeni članci

Neki od njih su u izradi, pa u međuvremenu mogu narasti preko te veličine.

Andrija Bakarčić

Borova glava

Čimbenik stidljivih torijevaca

Extinct

 1. ZA ZA - Dvanaesti Igrač 13:17, 7. studenog 2016. (CET)
 2. ZA ZA --Pajo Pajimir 16:29, 7. studenog 2016. (CET)

Katolička Crkva u Sijera Leoneu

Kozarevići (Novo Sarajevo, BiH)

NGC 7273

NGC 7274

NGC 7275

NGC 7276

NGC 7277

NGC 7278

NGC 7279

NGC 7280

NGC 7281

NGC 7282

NGC 7283

Osam-na-četrnaest

Poljine

Pravo (Dubrovnik)

Religija na Gibraltaru

Religija u Europskoj uniji

Roko Mišetić

 1. ZA ZA--Malatrad (razgovor) 00:09, 8. studenog 2016. (CET)

Rostovo (prijevoj)

Run-length limited

Tiha većina

Napomena

 • S obzirom da je ovo glasovanje ZA ZA najbolji jubilarni članak, ne glasujte PROTIV PROTIV, jer ne biramo izabrani članak, već samo onaj koji vam se najviše dopada, njegova tema, uređenost, za koji ste ocijenili da je kao novi članak najbolji ili želite pozitivnim glasom potaknuti novoga suradnika na nastavak uređivanja, a svaki od ovih članaka, može biti jednom izabrani članak, ali za takve članke se glasuje i odlučuje na drugom mjestu.

Jubilarni članci

Između članaka koji su započeti 5. studenoga 2016. godine, u vremenu od 00:00 do 23:59 sati kada je preskočena brojka od 170 000 članaka, kao jubilarni članak na Wikipediji na hrvatskome jeziku izabran je Nacionalna knjižnica Francuske.

Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!