Koloidni sustav

Koloidni sustav je svaki sustav koji ovisi o veličini čestica, i o njihovoj vrsti. Koloidni sustavi su veličine između 1 i 100 nm, npr. vodena otopina vode i deterdženta.

Za razumijevanje pojma koloidnih sustava treba najprije istaći da se sve otopine mogu podjeliti na dvofazne (to su ustvari homogene smjese) te višefazne. Kod jednofaznih otopina odnosno sustava čestice otapala i otopljene tvari su toliko slične (naročito u pogledu veličine) da ih više niti ne razlikujemo. Za razliku od njih, kod višefaznih sustava postoji jasna razlika između otopljene tvari i otapala. Valja napomenuti da kod višefaznih sustava više ne govorimo o otapalu im otopljenoj tvari, već razlikujemo disperzno sredstvo i disperznu faznu. Razlog tome je što je kod jednofaznih otopina (to su prave otopine) otopljena tvar otopljena u otapalu, a kod višefaznih ona je samo raspršena. Nadalje, višefazne sustave dijelimo na koloidne i grubo disperzne sustave. Za koloidne sustave vrijedi da je veličina čestica disperzne tvari 1-200 nm, dok je kod grubo disperznih sustava veličina istih tih čestica veća od 200 nm. Možemo zaključiti da su u biti grubo disperzni sustavi heterogene smjese (nestabilne), a koloidni sustavi su prijelaz između njih i pravih otopina. Za stabilnost koloidnih čestica i sustava ključna je pojava solvatacije.P chemistry.svg Nedovršeni članak Koloidni sustav koji govori o kemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.