Popis država sa značajnijom penetracijom energije vjetra u potrošnji električne energije

Iskorištavanje energije vjetra jedna je od najbrže rastućih tehnologija obnovljivih izvora energije. Njezina upotreba diljem svijeta se povećava, dijelom zbog pada troškova. Svjetski kapacitet instalirane snage povećao se gotovo 75 puta u posljednja dva desetljeća, skokom sa 7,5 GWh u 1997. godini na 564 GWh u 2018. godini.[1]

Povijesno gledajući proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije dominantno je bila iz tradicionalne biomase. Danas, tradicionalna biogoriva ostaju najveći obnovljivi izvor energije, zauzimajući 60-70% od ukupne upotrebe. Od ostalih tehnologija, hidroenergija je dominantna, četvrtina potrošene energije iz obnovljivih izvora energija otpada na nju. Iako, s razvojem drugih tehnologija obnovljivih izvora energije, upotreba hidroenergije opada.[2]

U 2019. godini najveću potrošnju električne energije ima Kina koja iznosi 6902 TWh. Najveći udio energije vjetra u ukupnoj potrošnji ima Danska koji za 2019. godinu iznosi 49,23 %, a potom slijede Urugvaj, Irska, Portugal itd.

Tablica prikazuje popis država prema udjelu potrošnje energije iz energije vjetra, što je prikazano i na sljedećoj slici.


Mapa koja prikazuje države prema udjelu energije vjetra u ukupnoj potrošnji energije


Popis država prema udjelu energije vjetra u ukupnoj potrošnji električne energije[3]

Država Potrošnja električne energije 2019. godine (GWh)[4] Udio energije vjetra u potrošnji 2020. godine (%)[5][6] Udio energije vjetra u potrošnji 2019. godine (%)[5][6] Udio energije vjetra u potrošnji 2018. godine (%)[5][6] Udio energije vjetra u potrošnji 2017. godine (%)[4][7] Udio energije vjetra u potrošnji 2016. godine (%)[8][9] Udio energije vjetra u potrošnji 2015. godine (%)[8][9] Udio energije vjetra u potrošnji 2014. godine (%)[8][9] Udio energije vjetra u potrošnji 2013. godine (%)[8][9] Udio energije vjetra u potrošnji 2012. godine (%)[8][9] Udio energije vjetra u potrošnji 2011. godine (%)[8][9] Udio energije vjetra u potrošnji 2010. godine (%)[8][9]
Albanija 7237 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alžir 72478 N/A 0,01 0,02 0,01 0,05 0,03 0 0 0 0 0
Angola 15074 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 146504 6,48 3,41 0,93 0,4 0,36 0,4 0,43 0,7 0,59 0,04 0,02
Armenija 6387 N/A 0,05 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,13
Australija 227511 N/A 7,79 6,69 5,62 5,35 5,11 4,68 3,57 3,11 2,66 2,23
Austrija 66817 10,79 11,19 9,03 9,88 8 7,49 6,05 4,87 3,83 3,06 3,26
Azerbejdžan 20892 N/A 0,5 0,41 0,11 0,12 0,02 0,01 0,01 0 0 0,01
Bahrein 33394 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeš 88435 N/A 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0
Bjelorusija 33641 N/A 0,53 0,3 0,3 0,23 0,08 0,03 0,02 0,02 0 0
Belgija 85557 15,65 11,37 8,6 7,57 6,32 6,52 5,43 4,25 3,18 2,67 1,45
Benin 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivija 9444 N/A 0,74 0,62 0,64 0,38 0,14 0,1 0,01 0 0 0
Bosna i Hercegovina 12250 N/A 2,07 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Bocvana 3839 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil 619394 9,28 9,04 8 7,1 5,67 3,7 2,06 1,13 0,89 0,5 0,42
Brunej Darussalam 4403 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bugarska 32886 N/A 4 3,99 4,51 4,39 4,52 4,2 4,37 3,81 2,62 2,16
Kambodža 11405 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamerun 8348 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanada 563462 N/A 5,8 5,94 5,74 5,87 5,07 4,25 3,49 2,24 1,99 1,74
Čile 77667 7,34 6,31 4,69 4,77 3,35 2,99 2,02 0,79 0,62 0,54 0,56
Kina 6902389 N/A 5,88 5,58 4,95 4,3 3,56 3,08 2,91 2,15 1,68 1,19
Republika Kina 255176 0,93 0,74 0,67 0,69 0,59 0,64 0,62 0,7 0,61 0,64 0,45
Kolumbija 73287 N/A 0,09 0,06 0 0,08 0,1 0,11 0,09 0,09 0,07 0,07
Republika Kongo 3219 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostarika 11090 N/A 16,19 16,22 11,71 10,51 10,2 7,13 4,76 5,23 4,25 3,77
Hrvatska 17814 N/A 8,24 7,42 6,79 5,93 4,64 4,4 3,04 1,91 1,14 0,78
Kuba 18760 N/A 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1 0,13 0,12 0,11 0,07
Curacao 808 N/A 25,74 28,85 20,26 16,01 15,76 16,96 15,04 7,8 5,25 5,25
Cipar 4908 N/A 4,87 4,58 4,42 4,87 5,16 4,42 5,62 4,07 2,36 0,63
Češka Republika 62739 1,15 1,12 0,98 0,96 0,83 0,98 0,84 0,84 0,72 0,68 0,57
Demokratska Republika Kongo 10425 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danska 32803 51,08 49,23 42,2 45,23 39 43,39 39,94 33,69 30,81 28,87 22,52
Dominikanska Republika 20772 N/A 2,66 2,62 2,12 1,79 1,68 1,47 1,42 0,59 0,09 0
Ekvador 30118 N/A 0,29 0,28 0,27 0,32 0,38 0,33 0,24 0,01 0,01 0,01
Egipat 189963 N/A 1,94 1,64 1,23 1,17 1,12 0,86 0,79 0,71 1,1 1,07
Eritreja 453 N/A 0,44 0,46 0,48 0,51 0,52 0,54 0,58 0,55 0,63 0,68
Estonija 7817 N/A 8,79 7,72 9,03 7,4 9,47 7,8 6,85 5,52 4,86 3,48
Etiopija 14369 N/A 3,71 3,88 4,52 6,99 7,94 5,66 4,6 2,74 0,49 0
Finska 84366 9,93 7,14 6,81 5,72 3,67 2,88 1,35 0,94 0,59 0,58 0,34
Francuska 470060 9,12 7,39 6,01 5,15 4,45 4,55 3,77 3,29 3,15 2,68 2,07
Gabon 2647 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruzija 12977 N/A 0,66 0,66 0,73 0,08 0 0 0 0 0 0
Njemačka 526988 N/A 23,89 20,39 19,36 14,71 14,92 10,92 9,64 9,41 9,07 6,93
Gana 16420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grčka 53889 18,34 13,48 11,51 10,05 8,98 8,3 6,88 7,86 7,18 6,07 4,77
Gvatemala 12247 N/A 2,7 2,74 1,96 1,95 1,02 0 0 0 0 0
Haiti 1078 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 10413 N/A 7,87 9,43 6 6,25 7,15 4,56 3,7 4,23 1,53 0
Hong Kong 46563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mađarska 43608 N/A 1,67 1,42 1,81 1,68 1,73 1,71 1,86 1,99 1,63 1,4
Island 18758 1,35 0,04 0,02 0,04 0,05 0,06 0,05 0,02 0 0 0
Indija 1581823 N/A 4,42 4,39 3,92 3,63 2,79 3,05 3,06 2,91 2,49 2,15
Indonezija 284646 N/A 0,17 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 295669 N/A 0,19 0,18 0,11 0,09 0,09 0,14 0,15 0,09 0,1 0,07
Irak 102917 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irska 30698 N/A 32,64 28,69 25,84 21,56 23,58 19,15 16,9 14,94 16,28 10,24
Izrael 62716 N/A 0,29 0,31 0,31 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Italija 309751 6,4 6,52 5,7 5,71 5,8 4,83 5,04 4,83 4,22 3,05 2,85
Jamajka 4386 N/A 6,2 6,89 6,63 4,37 3,05 2,9 2,79 2,6 2,2 1,3
Japan 971751 N/A 0,79 0,76 0,65 0,62 0,56 0,51 0,5 0,47 0,45 0,37
Jordan 20998 N/A 4,17 3,69 2,3 2,1 0,66 0,01 0,02 0,02 N/A 0,02
Kazahstan 81644 N/A 0,87 0,53 0,41 0,38 0,18 0,02 0,01 0 N/A 0
Kenija 11866 N/A 9,74 10,24 0,44 0,61 0,57 0,4 0,2 0,18 N/A 0,24
Južna Koreja 542815 0,59 0,49 0,45 0,4 0,31 0,26 0,23 0,23 0,18 0,19 0,17
Kosovo 5859 N/A 1,55 0,54 0 0 0 0 0 0 0 0,02
Kuvajt 67012 N/A 0,05 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0
Kirgistan 14871 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvija 7079 2,56 2,18 1,72 2,16 1,84 2,13 1,99 1,68 1,54 1,04 0,71
Libanon 21658 N/A 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0 0
Libija 24665 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litva 11427 13,72 13,12 10,09 12,43 10,66 7,99 6,36 6,14 5,51 5,03 2,4
Luksemburg 6552 5,4 4,29 3,85 3,59 1,55 1,6 1,26 1,31 1,21 0,96 0,82
Malezija 170827 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 2651 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauricijus 3192 0,63 0,47 0,49 0,49 0,6 0,1 0,1 0,14 0,15 0,11 0,11
Meksiko 320094 6,12 5,27 4,06 3,31 3,34 2,93 2,19 1,47 1,26 0,59 0,48
Mongolija 7739 N/A 6,15 4,11 2,01 2,46 2,54 2,12 0,99 0,02 0,02 0,03
Crna Gora 3547 N/A 8,26 4,27 2,88 0 0 0 0 0 0 0
Maroko 40154 N/A 11,7 9,91 7,88 8,17 7,1 5,58 4,12 2,38 2,46 2,51
Mozambik 15604 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mjanmar 23071 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibija 4310 N/A 0,12 0,11 0,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
Nepal 7762 N/A 0,09 0,08 0,08 0,09 0,12 0,12 0 0 0 0
Novi Zeland 42180 N/A 5,34 4,93 4,99 5,53 5,54 5,23 4,85 4,91 4,58 3,8
Nikaragva 4802 N/A 15,2 17,01 13,37 15,46 19 19,34 13,57 8,23 5,6 4,54
Niger 1552 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigerija 31987 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sjeverna Makedonija 7220 N/A 1,41 1,37 1,55 1,51 1,58 0,91 0 0 0 0
Norveška 123881 8,11 4,47 3,1 2,32 1,72 2,12 1,91 1,58 1,3 1,12 0,72
Oman 37513 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan 130935 N/A 2,52 2,5 1,64 1,11 0,73 0,77 0,4 0 0 0
Panama 10933 N/A 6,63 5,49 4,66 6,09 4,22 1,27 0,02 0 0 0
Paragvaj 17310 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru 56215 N/A 2,94 2,77 2,06 2,09 1,25 0,57 0 0 0 0
Filipini 97112 N/A 1,07 1,26 1,27 1,18 0,99 0,22 0,1 0,11 0,14 0,1
Poljska 149363 10,95 10,11 8,57 10,23 8,84 7,85 5,66 4,49 3,57 2,43 1,27
Portugal 52828 23,83 25,87 23,8 23,67 24,32 22,89 24,03 23,69 20,14 17,46 16,95
Katar 46432 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moldavija 5682 N/A 0,76 0,4 0,13 0,06 0,04 0,02 0,02 0 0 0
Rumunjska 52074 N/A 13,01 12,01 14,33 13,08 14,07 12,65 9,49 5,34 2,78 0,63
Rusija 854713 N/A 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0 0 0 0
Saudijska Arabija 325060 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 5112 N/A 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srbija 32326 N/A 2,78 0,46 0,15 0,08 0 0 0 0 0 0
Singapur 52291 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republika Slovačka 26891 0,25 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Slovenija 14537 0,71 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0 0 0
Južna Afrika 210041 N/A 3,15 3,03 2,35 1,64 1,18 0,49 0 0,02 0,02 0,01
Južni Sudan 562 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
Španjolska 259319 22,97 21,46 19,27 18,68 18,87 19,08 20,53 21,67 18,6 15,92 16,26
Šri Lanka 16075 N/A 2,16 2,09 2,56 2,52 2,71 2,19 2 1,27 0,81 0,5
Sudan 18348 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surinam 2002 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Švedska 135400 20,85 14,66 12,04 12,88 11,38 12,38 8,67 7,29 5,18 4,52 2,46
Švicarska 61346 3,46 0,24 0,2 0,21 0,17 0,18 0,16 0,14 0,14 0,11 0,06
Sirija 16283 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadžikistan 17557 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzanija 7651 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tajland 206462 N/A 1,78 0,82 0,56 0,17 0,18 0,17 0,17 0,08 0 0
Nizozemska 114613 13,47 10,04 9,25 9,43 7,37 6,9 5,44 5,12 4,55 4,51 3,52
Togo 1538 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad i Tobago 8853 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunis 21038 N/A 2,38 2,26 2,29 2,55 2,41 2,81 2,05 1,14 0,7 0,9
Turska 284492 8,64 7,64 6,96 6,38 5,88 4,64 3,51 3,24 2,56 2,18 1,46
Turkmenistan 15368 N/A 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Ukrajina 133123 N/A 1,52 0,88 0,73 0,71 0,79 0,76 0,4 N/A 0,06 0,03
Ujedinjeni Arapski Emirati 132728 N/A 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Ujedinjeno Kraljevstvo 322106 24,45 19,97 17,44 15,2 11,24 12,12 9,67 8,28 0 4,61 2,89
SAD 4074064 N/A 7,32 6,71 6,46 5,67 4,78 4,55 4,22 3,55 2,99 2,35
Urugvaj 12646 43,78 37,58 36,33 30,05 23,53 17,17 6,44 1,29 1,03 1,05 0,69
Uzbekistan 57700 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela 83114 N/A 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08 0,07 0,05 0 0
Vijetnam 224713 N/A 0,32 0,24 0,19 0,12 0,08 0,06 0,07 0,07 0,08 0,05
Jemen 3010 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambija 13595 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabve 8746 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Izvori uredi

  1. https://www.irena.org/wind
  2. https://ourworldindata.org/renewable-energy
  3. Međunarodna energetska agencija (IEA)
  4. a b https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Total%20primary%20energy%20supply%20(TPES)%20by%20source
  5. a b c https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Total%20primary%20energy%20supply%20(TPES)%20by%20source
  6. a b c https://irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-2019
  7. Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 29. ožujka 2020. Pristupljeno 30. ožujka 2020. journal zahtijeva |journal= (pomoć)CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)
  8. a b c d e f g https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Total%20primary%20energy%20supply%20(TPES)%20by%20source
  9. a b c d e f g https://irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-2019