Pozivni broj ili predbroj je niz brojeva koji se biraju kada se želi uspostaviti telefonska veza između dva mjesta ili između dvije države.

Pozivni brojevi u Hrvatskoj

uredi

Fiksna telefonija

uredi

U Hrvatskoj su za fiksnu telefoniju predbrojevi logičkim slijedom određeni prema županijama:

Mobilna telefonija

uredi

Ostalo

uredi
  • 0800 – besplatni pozivni brojevi
  • 060 – komercijalni telefonski pozivni brojevi
  • 061 – usluga glasovanja telefonom
  • 064 – usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
  • 065 – usluge nagradnih igara
  • 069 – usluge namijenjene djeci
  • 072 – jedinstveni pristupni broj za cijelu državu za posebne usluge (objedinjuje više pozivnih brojeva u jedan), naplaćuje se kao lokalni poziv

Međunarodni pozivni brojevi

uredi

Međunarodni pozivni brojevi država su brojevi koje trebate unijeti na telefonu da biste nazvali određenu državu. Podijeljeni su na devet zona, označenih brojevima od 1 do 9. Potencijalno postoji i zona 0, ali nije joj dodijeljena nijedna država.

Pozivni broj Hrvatske je 385.