Wikipedija:Slika tjedna/Galerija 2020.

Galerija izabranih slika u 2020. godini

Ovo je galerija izabranih slika koje se tjedno prikazuju na glavnoj stranici. Slike su poredane prema rednom broju tjedana kroz godinu.

petak
23.
veljače
2024.
19:33
Galerije izabranih slika: 2006.2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.2023.2024.


1, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

2, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

3, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

4, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

5, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

6, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

7, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

8, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

9, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

10, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Plan osječke Tvrđe iz 1861. godine.

11, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

12, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Izvor rijeke Cetine.

13, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

14, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

15, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

16, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Karpatski nacionalni park u Ukrajini.

17, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

18, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

19, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

20, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

21, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Oton Iveković: Smaknuće Matije Gubca na trgu ispred crkve sv. Marka u Zagrebu.

22, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Tradicionalno posluženi ajvar.

23, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

24, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

25, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

26, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Pogled na središte Trogira.

27, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Crkva–tvrđava Sv. Marije od Milosrđa u Vrboskoj.

28, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Stijene Dvanaest apostola u Australiji.

29, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Riba lažni klaun

30, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

31, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

32, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

33, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

34, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

35, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Palača Ali Qapu u Isfahanu u Iranu.

36, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

37, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Dvorac Kilchurn u Škotskoj

38, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Vrata katedrale u Astrahanu u Rusiji.

39, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

40, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

41, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Viktor Madarász: Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan.

42, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

43, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

44, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

45, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Upotreba CAD programa u arhitekturi.

46, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Sferna panorama parka u Parizu.

47, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Pogled na središte Rijeke.

48, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

49, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Pogled na dvorac u Ptuju u Sloveniji.

50, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Vitraj s prizorima iz Isusova života.

51, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

52, 2020.‎ (uredirazgovorizmjene)

Plesni par