Cipriotski grčki

Ciparski dijalekt grčkoga jezika (grčki: κυπριακή διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας) je dijalekt modernog grčkog, koji govori većina ciparskog stanovništva i dijaspore ciparskih Grka. To je divergentni dijalekt; koji se razlikuje od standardnog modernoga grčkoga jezika u leksiku i fonetici zbog zemljopisne izoliranosti.

Ciparski dijalekt jedini je živući dijalekt grčkog jezika. Svi ostali su "izumrli" ili gotovo "izumrli". Razlog za to je što se Cipar nije pridružio (ujedinjenom) grčkom kraljevstvu. Ipak, prema većini jezikoslovaca i etnologa Ciparski dijalekt grčkog jezika je vrlo sličan klasičnom grčkom jeziku po rječniku, gramatici i fonetici.