Dodatak:Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011.

Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine proveden je od 1. do 28. travnja 2011., prema stanju na dan 31. ožujka. Popis je proveden temeljem Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (Narodne novine, broj 92/10.)[1] Popisom su se obuhvatile sljedeće jedinice popisa: stanovništvo, kućanstva osoba i stanovi i ostale stambene jedinice.[2]Državni zavod za statistiku objavio je krajem prosinca 2012. godine rezultate, koji se odnose na broj stanovnika prema spolu, starosti, državljanstvu, narodnosti, vjeri i materinskom jeziku. Ostale podatke Popisa 2011., Državni zavod za statistiku objavljivalo se postupno tijekom 2013. godine.[1]

RezultatiUredi

Po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 56.542 km² u Republici Hrvatskoj je živjelo 4,284.889 stanovnika. Gustoća naseljenosti je 75,8 stanovnika/km².[1]

Nacionalna pripadnostUredi

Po Metodološkim objašnjenjima Državnoga zavoda za statistiku, narodnost je definirana kao obilježje koje označuje pripadnost pojedinca narodu ili etničkoj skupini. Narodnost se tumači i kao osjećaj pripadnosti društvenoj zajednici (narodu) koju obilježava etničko, jezično i kulturno srodstvo njezinih pripadnika, te svijest o cjelovitosti vlastite zajednice i njezine posebnosti u odnosu prema drugim takvim zajednicama.[1]

Na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, članka 7. stavka 2., osoba se na pitanje o nacionalnoj pripadnosti mogla slobodno izjasniti. Ako se osoba na to pitanje izjasnila u smislu regionalne, vjerske ili bilo koje druge pripadnosti, popisivač je bio dužan upisati takav odgovor. No, ako se osoba nije željela izjasniti, popisivač je označio odgovor "ne izjašnjava se".

Podaci Popisa 2011. prema narodnosti prikazuju se tako da se najprije ispisuje podatak za većinski hrvatski narod, a potom abecednim redom podaci za 22 nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Slijede podaci za ostale narode, potom za osobe koje su se izjasnile u smislu regionalne i vjerske pripadnosti, potom podatak za osobe čiji se odgovori nisu mogli svrstati (neraspoređeno), a na kraju podaci za osobe koje se nisu izjasnile i za osobe nepoznate narodnosti (odgovor nije bio upisan).

Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine[1]

Narod Broj
stanovnika
%
Hrvati 3.874.321 90,42%
Albanci 17.513 0,41%
Austrijanci 297 0,01%
Bošnjaci 31.479 0,73%
Bugari 350 0,01%
Crnogorci 4.517 0,11%
Česi 9.641 0,22%
Mađari 14.048 0,33%
Makedonci 4.138 0,10%
Nijemci 2.965 0,07%
Poljaci 672 0,02%
Romi 16.975 0,40%
Rumunji 435 0,01%
Rusi 1.279 0,03%
Rusini 1.936 0,05%
Slovaci 4.753 0,11%
Slovenci 10.517 0,25%
Srbi 186.633 4,36%
Talijani 17.807 0,42%
Turci 367 0,01%
Ukrajinci 1.878 0,04%
Vlasi 29 <0,01%
Židovi 509 0,01%
ostali1 8.052 0,19%
izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti2 10.182 0,24%
regionalna pripadnost3 27.225 0,64%
neraspoređeno4 731 0,02%
ne izjašnjavaju se5 26.763 0,62%
nepoznato6 8.877 0,21%
ukupno 4.284.889 100%

1Pripadnici naroda, koji ne pripadaju nacionalnim manjinama Hrvatske

2Izjašnjavanje popisnika Muslimanima grupirano je kao vjerska pripadnost.[3] Iako je na detaljnom prikazu stanovništva po narodnosti navedeno posebno upisanih 7.558 Muslimana i 2.560 Pravoslavaca.[4]

3Popisanici se izjasnili kao Hercegovci, Dalmatinci, Zagorci, Istrijani, Primorci, Slavonci, Međimurci,…[3]

4Odgovor popisanika nije bilo moguće svrstati

5Popisanici koji se nisu željeli nacionalno izjasniti

6Popisanici nepoznate nacionalne pripadnosti

Materinski jezikUredi

Izjašnjeni po materinskom jeziku na popisu stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine [1]

Jezik Broj
stanovnika
%
hrvatski 4.096.305 95,60 %
hrvatsko-srpski 3.059 0,07 %
albanski 17.069 0,40 %
bosanski 16.856 0,39 %
bugarski 293 0,01 %
crnogorski 876 0,02 %
češki 6.292 0,15 %
hebrejski 30 <0,01 %
mađarski 10.231 0,24 %
makedonski 3.519 0,08 %
njemački 2.986 0,07 %
poljski 639 0,01 %
romski 14.369 0,34 %
rumunjski 955 0,02 %
ruski 1.592 0,04 %
rusinski 1.472 0,03 %
slovački 3.792 0,09 %
slovenski 9.220 0,22 %
srpski 52.879 1,23 %
srpsko-hrvatski 7.822 0,18 %
talijanski 18.573 0,43 %
turski 342 0,01 %
ukrajinski 1.008 0,02 %
vlaški 14 <0,01 %
ostali jezici 5.367 0,13 %
nepoznato 9.329 0,22 %
ukupno 4.284.889 100%

Starosna piramidaUredi

Vjerska pripadnostUredi

 
Stanovništvo po županijama koje se izjašnjava religioznim nasuprot onom ireligioznom (popis 2011.)

Izjašnjeni po vjerskoj pripadnosti 2011. na popisu stanovništva u Hrvatskoj [5]

vjeroispovjest [5] broj % broj %
katolici 3.697.143 86,28
pravoslavci 190.143 4,44
protestanti 14.653 0,34
ostali kršćani 12.961 0,30
kršćani- ukupno 1 3.914.900 91,37
muslimani 62.977 1,47 62.977 1,44
židovi 536 0,01 536 0,01
istočne religije 2.550 0,06 2.550 0,06
ostale religije, pokreti i svjetonazori 2.555 0,06 2.555 0,06
agnostici i skeptici 32.518 0,76
nisu vjernici i ateisti 163.375 3,81
nereligiozni - ukupno 2 195.893 4,57
ne izjašnjavaju se 93.018 2,17
nepoznato 12.460 0,29
ostalo - ukupno 3 105.478 2,46
ukupno 4.284.889 100,00 4.284.889 100,00

1 uključeni katolici, pravoslavci, protestanti i ostali kršćani
2 uključeni agnostici i skeptici i nisu vjernici i ateisti
3 uključeni ne izjašnjavaju se i nepoznato

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi

Unutarnje povezniceUredi