Jedan

(Preusmjereno s 1 (broj))

1

jedan
0 2
Redni broj: prvi
djeljitelj: 1
faktor razdiobe: 1
zapis rimskog broja: I
Binarni sustav: 1
Oktalni sustav: 1
Heksadecimalni sustav: 1
Brojevi   Prirodni brojevi

Jedan je prvi broj u skupini prirodnih brojeva . Nakon njega dolazi broj dva. Označava se brojkom 1. Jedan je također element ostalih skupova brojeva; cijelih brojeva , racionalnih brojeva i realnih brojeva . U skupu cijelih brojeva, prije broja jedan, dolazi broj nula.

Jedan je prvi neparan broj. Neutralan je element za operaciju množenja. Zato se ne može faktorizirati, ne smatra se ni prostim brojem ni složenim brojem, a jednak je vlastitom faktorijelu, kvadratu, kubu, te ostalim potencijama.

Stari Grci jedan nisu smatrali brojem. To je za njih bila nerazdjeljiva cjelina. Smatrali su da se jedinica ne može razdijeliti bez gubitka svojstva cjeline. Tek broj dva je bio mnoštvo i predstavljao je broj.[nedostaje izvor]

Jedan je i školska ocjena - u našem sustavu predstavlja minimalno, odnosno, najlošije moguće znanje, dok u nekim drugima posve obrnuto - broj jedan predstavlja maksimalno, tj. najveće (najbolje) moguće znanje.

Razvoj broja jedanUredi

 

Grafički oblik koji se danas koristi za ispis broja jedan je uspravna crta, često sa malim serifom na vrhu i ponekad sa kratkom linijom u podnožju. Takvo označavanje vuče korijene od Brahmana u Indiji koji su pisali 1 sa jednom položenom linijom. U kineskom jeziku i danas se tako piše broj 1. Gupte su ispisivali tu crtu zakrivljeno, a Nagari su ponekad dodavali mali kružić sa lijeve strane. Ovaj znak, koji malo sliči na položenu brojku devet (9) se danas može naći u Gujarati i Panjabi pismu. U nepalskom pismu crta je zaokrenuta na desno ali sa istim kružićem na vrhu. Ovaj kružić je postao crtica na vrhu uspravne crte, a donja crta koja se ponekad ispisuje je potekla od ispisa rimske brojke I.

U nekim jezicima (njemački) se mala kosa crta pretvara u veliku vodoravnu, što ponekad može dovesti do zamjene sa brojkom sedam (7) kod drugih naroda. Tamo gdje se 1 piše sa velikom horizontalnom crtom 7 se piše sa još jednom horizontalnom linijom preko okomite.

Broj jedan u drugim jezicimaUredi

Jezik Naziv
engleski one
njemački eins
nizozemski een
norveški en
danski én
švedski en
portugalski um
španjolski uno
francuski un
talijanski uno
rumunjski unu
albanski një
litavski víenas
latvijski viêns
poljski jeden
češki jeden
slovački jeden
slovenski ena
makedonski eden
finski yksi
Jezik Naziv
Adai jezik Nancas
Alabama jezik Cháffàaka
Apalachee jezik Atof
Atakapa jezik Hannik
Bidai jezik Namah
Biloxi jezik Sonsa'
Caddo jezik Wísts'i'
Catawba jezik Ndəpen
lule alapea
vilela yaagüit
aymara maya
chayahuita a'na'
xebero alaksak
ona shosh
tehuelche chochen
cahuarano núki
huachipaeri unchinda
achuar chikíchik
aguaruna bakichik
huambisa tikichik
jivaro chikíchik
candoshi mínamtá
cuzco quechua hoq
huanca quechua huk
bora tsane
minica huitoto da
andoa nikinjo
arabela nikiriyatu