Nobelova nagrada za fiziku

Nobelova nagrada za fiziku vrijedi kao najviše priznanje za radove u oblasti fizike. Nagrada se dodjeljuje zajedno s Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu, kemiju, književnost, ekonomiju i mir, 10. prosinca, na dan kada je u Stockholmu preminuo Alfred Nobel, osnivač fonda iz kojeg se dodjeljuje nagrada.

Popis dobitnika Nobelove nagrade za fiziku od 1901. do danas (stranica u izradi)

Godina Slika Dobitnik Država Razlog
1901. WilhelmRöntgen.JPG Wilhelm Conrad Röntgen Flag of Germany.svg Njemačka "za otkriće znamenitih zraka koje su kasnije nazvane po njemu"[1]
1902. Lorentz 2.jpg Hendrik Antoon Lorentz Flag of the Netherlands.svg Nizozemska "za njihovo istraživanje o utjecaju magnetizma na fenomen zračenja"[2]
Pieter Zeeman.jpg Pieter Zeeman Flag of the Netherlands.svg Nizozemska
1903. Becquerel Henri photograph.jpg Antoine Henri Becquerel Flag of France.svg Francuska "za njegovo otkriće spontane radioaktivnosti"[3]
PierreCurie.jpg Pierre Curie Flag of France.svg Francuska "za njihovo zajedničko istraživanje fenomena radioaktivnosti kojeg je otkrio profesor Henri Becquerel"[3]
Mariecurie.jpg Marie Curie Flag of Poland.svg Poljska
Flag of France.svg Francuska
1904. John William Strutt.jpg John William Strutt Rayleigh Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegovo istraživanje gustoća najvažnijih plinova i za njegovo otkriće argona koje je bilo vezano uz ta istraživanja"[4]
1905. Phillipp Lenard in 1900.jpg Philipp Lenard Flag of Germany.svg Njemačka "za njegov rad na katodnim zrakama"[5]
1906. JJ Thomson.jpg Joseph John Thomson Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegova teoretska i eksperimentalna istraživanja o provodnosti elektriciteta od strane pliova"[6]
1907. Albert Abraham Michelson2.jpg Albert Abraham Michelson Flag of the United States.svg SAD "za njegove optičke instrumente, te spektroskopska i meteorološka istraživanja koja je proveo uz njihovu pomoć"[7]
1908. Gabriel Lippmann2.jpg Gabriel Lippmann Flag of France.svg Francuska "za njegovu metodu fotografskog reproduciranja boje temeljenom na fenomenu interferencije"[8]
1909. Guglielmo Marconi.jpg Guglielmo Marconi Flag of Italy.svg Italija "za njihov doprinos u razvoju bežične telegrafije"[9]
Ferdinand Braun.jpg Karl Ferdinand Braun Flag of Germany.svg Njemačka
1910. Johannes Diderik van der Waals.jpg Johannes Diderik van der Waals Flag of the Netherlands.svg Nizozemska "za njegov rad na jednadžbi stanja plinova i tekućina"[10]
1911. Wilhelm Wien 1911.jpg Wilhelm Wien Flag of Germany.svg Njemačka "za njegovo otkriće zakona o isijavanju topline"[11]
1912. Gustaf Dalén.jpg Nils Gustaf Dalén Predložak:DZ+X/Š "za njegov izum automatskih ventila koji su namijenjeni korištenju u svjetionicima zajedno s plinskim akumulatorima"[12]
1913. Kamerlingh portret.jpg Heike Kamerlingh-Onnes Flag of the Netherlands.svg Nizozemska "za njegova istraživanja o svojstvima materije na niskim temperaturama koja su na koncu dovela do proizvodnje tekućeg helija"[13]
1914. Max von Laue 1914.jpg Max von Laue Flag of Germany.svg Njemačka "za njegovo otkriće difrakcije X-zraka u kristalima"[14]
1915. Wh-bragg.jpg William Henry Bragg Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njihovu analizu strukture kristala pomoću X-zraka"[15]
Wl-bragg.jpg William Lawrence Bragg Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
1916. Nije dodijeljena
1917. Charles Glover Barkla.jpg Charles Glover Barkla Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegovo otkriće karakterističnog X-zračenja elemenata"[16]
1918. Max planck.jpg Max Planck Flag of Germany.svg Njemačka "za njegove zasluge u unaprijeđenju fizike koje je postigao otkrićem energetskog kvanta"[17]
1919. Johannes Stark.jpg Johannes Stark Flag of Germany.svg Njemačka "za njegovo otkriće Dopplerovog efekta u anodnim zrakama i za podjelu spektralnih linija u električnim poljima"[18]
1920. Guillaume 1920.jpg Charles Édouard Guillaume Predložak:DZ+X/Š "za njegove zasluge oko poboljšanja preciznosti mjerenja u fizici kroz njegovo otkriće anomalija u legurama nikla i željeza"[19]
1921. Albert Einstein (Nobel).png Albert Einstein Flag of Germany.svg Njemačka
Predložak:DZ+X/Š
"za njegov doprinos teorijskoj fizici, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta"[20]
1922. Niels Bohr.jpg Niels Bohr Flag of Denmark.svg Danska "za njegov doprinos u istraživanju strukture atoma i radijacije koja iz njih zrači"[21]
1923. Millikan.jpg Robert Andrews Millikan Flag of the United States.svg SAD "za njegov rad na elementarnom naboju elektriciteta i rad na fotoelektičnom efektu"[22]
1924. 1924 Karl Manne Siegbahn.jpg Karl Manne Georg Siegbahn Predložak:DZ+X/Š "za otkrića i istraživanje na području spektroskopije X-zraka"[23]
1925. James Franck 1925.jpg James Franck Flag of Germany.svg Njemačka "za njihovo otkriće zakona koji upravljaju utjecajem elektrona na atom"[24]
Gustav Hertz.jpg Gustav Ludwig Hertz Flag of Germany.svg Njemačka
1926. Jean Perrin 1926.jpg Jean Baptiste Perrin Flag of France.svg Francuska "za rad na diskontinuiranoj strukturi materije, a naročito za otkriće sedimentacijske ravnoteže"[25]
1927. Arthur Compton.jpg Arthur Holly Compton Flag of the United States.svg SAD "za njegovo otkriće efekta nazvanog po njemu"[26]
CTR Wilson.jpg Charles Thomson Rees Wilson Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegovu metodu kojom je omogućio da se tragovi električno nabijenih čestica vide pomoću kondenzacije"[26]
1928. Owen Richardson.jpg Owen Willans Richardson Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za istraživanje termioničkog fenomena i posebno za otkriće zakona koji nosi njegovo ime"[27]
1929. Broglie Big.jpg Louis de Broglie Flag of France.svg Francuska "za njegovo otkriće valne prirode elektrona"[28]
1930. Sir CV Raman.JPG Čandrasekara Venkata Raman Flag of India.svg Indija "za njegov rad na raspršenju svjetolsti i za otkriće efekta nazvanog po njemu"[29]
1931. Nije dodijeljena
1932. Heisenberg 10.jpg Werner Heisenberg Flag of Germany.svg Njemačka "za stvaranje kvantne mehanike, čija je primjena, inter alia, dovela do otkrića alotropskih modifikacija vodika"[30]
1933. Erwin Schrödinger (1933).jpg Erwin Schrödinger Flag of Austria.svg Austrija "za otkriće novih produktivih formi atomske teorije"[31]
Paul Dirac, 1933.jpg Paul Dirac Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
1934. Nije dodijeljena
1935. James Chadwick.jpg James Chadwick Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za otkriće neutrona"[32]
1936. Hess.jpg Victor Franz Hess Flag of Austria.svg Austrija "za otkriće kozmičke radijacije"[33]
Carl David Anderson.jpg Carl David Anderson Flag of the United States.svg SAD "za otkriće pozitrona"[33]
1937. Clinton Davisson.jpg Clinton Joseph Davisson Flag of the United States.svg SAD "za njihovo eksperimentalno otkriće difrakcije elektrona u kristalima"[34]
George Paget Thomson.jpg George Paget Thomson Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
1938. Enrico Fermi.jpg Enrico Fermi Flag of Italy.svg Italija "za njegove demonstracije o postojanju novih radioaktivnih elemenata pomoću iradijacije neutrona i za njegovo povezano otkriće nuklearnih reakcija izazvanih sporim neutronima"[35]
1939. Ernest Lawrence.jpg Ernest Lawrence Flag of the United States.svg SAD "za izum i razvoj ciklotrona i za rezultate dobivene njim, posebno za rezultate s umjetnim radioaktivnim elementima"[36]
1940. Nije dodijeljena
1941. Nije dodijeljena
1942. Nije dodijeljena
1943. Otto Stern.jpg Otto Stern Flag of the United States.svg SAD "za njegov doprinos u razvoju metode molekularnih zraka i njegovo otkriće magnetskog momenta protona"[37]
1944. II Rabi.jpg Isidor Isaac Rabi Flag of the United States.svg SAD "za njegovu metodu snimanja magnetskih svojstava atomske jezgre"[38]
1945. Pauli.jpg Wolfgang Pauli Flag of Austria.svg Austrija "za njegovo otkriće principa isključenja, znanog i kao Paulijev princip"[39]
1946. Bridgman.jpg Percy Williams Bridgman Flag of the United States.svg SAD "za izum uređaja koji proizvodi izrazito visok tlak i za otkrića koja je napravio na polju fizike visokog tlaka"[40]
1947. Appleton.jpg Edward Appleton Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegovo istraživanje fizike gornje atmosfere, a posebno zbog otkrića tako zvanog Appletonovog sloja"[41]
1948. Blackett.jpg Patrick Maynard Stuart Blackett Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegov razvoj Wilsonove komore i zbog njegovih otkrića na polju nuklearne fizike i kozmičke radijacije"[42]
1949. Yukawa.jpg Hideki Jukava Flag of Japan.svg Japan "za njegovo predviđanje postojanja mezona na temelju teorijskog rada na nuklearnim silama"[43]
1950. Cecil Powell.jpg Cecil Frank Powell Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegovo otkriće fotografske metode proučavanja nuklearnih procesa i njegova otkrića o mezonima koja je napravio pomoću ove metode"[44]
1951. Cockcroft.jpg John Douglas Cockcroft Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njihov rad a transmutaciji atomske jezgre pomoću umjetno akceleriranih atomskih čestica"[45]
Ernest Walton.jpg Ernest Thomas Sinton Walton Flag of Ireland.svg Irska
1952. Felix Bloch, Stanford University.jpg Felix Bloch Flag of the United States.svg SAD "za njihov razvoj novih metoda za nuklearno magnetsko mjerenje i za otkrića povezana s time"[46]
Edward Mills Purcell.jpg Edward Mills Purcell Flag of the United States.svg SAD
1953. Zernike.jpg Frits Zernike Flag of the Netherlands.svg Nizozemska "za njegovu demonstraciju fazne kontrastne metode, a posebno zbog njegovog izuma kontrastno faznog mikroskopa"[47]
1954. Max Born.jpg Max Born Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
Flag of Germany.svg Njemačka
"za njegova fundamentalna istraživanja na polju kvantne mehanike, a posebno za njegovu statističku interpretaciju valne funkcije"[48]
Bothe.jpg Walther Bothe Flag of Germany.svg Njemačka "za njegovu metodu slučajnosti i otkrića povezana s njom"[48]
1955. Willis Lamb 1955.jpg Willis Eugene Lamb Flag of the United States.svg SAD "za njegova otkrića vezana uz finu strukturu vodikovog spektra"[49]
Polykarp Kusch.jpg Polykarp Kusch Flag of the United States.svg SAD "za precizno utvrđivanje magnetskog momenta elektrona"[49]
1956. Bardeen.jpg John Bardeen Flag of the United States.svg SAD "za njihov rad na poluvodičima i za njihovo otkriće tranzistora"[50]
Brattain.jpg Walter Houser Brattain Flag of the United States.svg SAD
Shockley.jpg William Bradford Shockley Flag of the United States.svg SAD
1957. TD Lee.jpg Tsung-Dao Lee Flag of the People's Republic of China.svg NR Kina "za njihovo proučavanje paritetnih zakona koje je dovelo do važnih otkrića vezana uz elementarne čestice"[51]
Yang.jpg Chen Ning Yang Flag of the People's Republic of China.svg NR Kina
1958. Cerenkov.jpg Pavel Aleksejevič Čerenkov Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija "za njihovo otkriće i interpretaciju Čerenkovljevog zračenja"[52]
Ilya Frank.jpg Ilja Mihajlovič Frank Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija
Igor Tamm.jpg Igor Jevgenjevič Tamm Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija
1959. Owen Chamberlain.jpg Owen Chamberlain Flag of the United States.svg SAD "za njihovo otkriće antiprotona"[53]
Segre.jpg Emilio Gino Segrè Flag of Italy.svg Italija
1960. Donald Glaser.jpg Donald Arthur Glaser Flag of the United States.svg SAD "za otkriće komore na mjehuriće"[54]
1961. Robert Hofstadter.jpg Robert Hofstadter Flag of the United States.svg SAD "za njegov rad na raspršivanju elektrona u atomskoj jezgri i za njegova otkrića o strukturi atomske jezgre koja je postigao pomoću tog rada"[55]
Mossbauer.jpg Rudolf Ludwig Mössbauer Flag of Germany.svg Njemačka "za njegov rad na apsorpciji rezonancije γ-zračenja i povzenog otkrića efekta koji nosi njegovo ime"[55]
1962. Landau.jpg Lev Davidovič Landau Flag of Azerbaijan.svg Azerbajdžan "za pionirske teorije u istraživanju kondenzirane tvari, posebno tekućeg helija"[56]
1963. Wigner.jpg Eugene Paul Wigner Flag of the United States.svg SAD "za doprinose teoriji atomske jezgre i elementarnih čestica, osobito kroz otkriće i primjenu osnovnih principa simetrije"[57]
Maria Goeppert-Mayer.jpg Maria Goeppert-Mayer Flag of the United States.svg SAD "za otkrića u vezi ljuskastom strukturom nuklearnih jezgara"[57]
Johannes Hans Daniel Jensen (1907–1973).jpg Hans Daniel Jensen Flag of Germany.svg Njemačka
1964. Basov.jpg Nikolaj Genadijevič Basov Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija "za fundamentalni rad na polju kvantne elektronike, koji je doveo do izrade oscilatora i pojačala temeljenih na maser-laser principu"[58]
Aleksandr Prokhorov.jpg Aleksandar Mihajlovič Prohorov Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija
Charles Hard Townes-Nibib-2007-retouched.jpg Charles Hard Townes Flag of the United States.svg SAD
1965. Feynman at Los Alamos.jpg Richard Phillips Feynman Flag of the United States.svg SAD "za njihov fundamentalni rad na polju kvantne elektrodinamike, s dalekosežnim posljedicama za fiziku elementarnih čestica"[59]
Schwinger.jpg Julian Seymour Schwinger Flag of the United States.svg SAD
Tomonaga.jpg Shin'ichirō Tomonaga Flag of Japan.svg Japan
1966. Kastler.jpg Alfred Kastler Flag of France.svg Francuska "za otkriće i razvoj optičkih metoda za proučavanje Hertzove rezonancije u atomima"[60]
1967. Hans Bethe.jpg Hans Albrecht Bethe Flag of the United States.svg SAD "za doprinos u teoriji nuklearnih reakcija, posebno za otkrića bitna za razumijevanje stvaranja energije u zvijezdama"[61]
1968. LWA Picture Final.jpg Luis Alvarez Flag of the United States.svg SAD "za njegov odlučujući doprinos na polju fizike elementarnih čestica, posebno zbog otkrića velikog broja rezonancijskih stanja, koja su postignuta koristeći njegovu tehniku korištenja vodikove mjehuraste komore i analize podataka"[62]
1969. MurrayGellMannJI1.jpg Murray Gell-Mann Flag of the United States.svg SAD "za doprinos i otkrića bitna za klasifikaciju elementarnih čestica i njihovih interakcija"[63]
1970. YoungAlfven.jpg Hannes Olof Gösta Alfvén Predložak:DZ+X/Š "za njegov fundamentalni rad i otkrića na polju magnetohidrodinamike s plodnim primjenama u različitim granama fizike plazme"[64]
Louis Neel 1970.jpg Louis Eugene Félix Néel Flag of France.svg Francuska "za njegov fundamentalni rad i otkrića vezana uz antiferomagnetizam i feromagnetizam koja su dovela do važnih primjena u fizici čvrstih tvari"[64]
1971. Dennis Gabor 1971b.jpg Dennis Gabor Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
Flag of Hungary.svg Mađarska
"za njegov izum i razvoj holografske metode"[65]
1972. Bardeen.jpg John Bardeen Flag of the United States.svg SAD "za njihovu teoriju supravodljivosti, obično nazivanu BCS-teorija"[66]
Nobel Laureate Leon Cooper in 2007.jpg Leon Neil Cooper Flag of the United States.svg SAD
John Robert Schrieffer.jpg John Robert Schrieffer Flag of the United States.svg SAD
1973. Leo Esaki 1959.jpg Leo Esaki Flag of Japan.svg Japan "za njihova eksperimentalna otkrića vezana fenomen tuneliranja u poluvodičima i supravodičima"[67]
Ivar Giaever.jpg Ivar Giaever Flag of the United States.svg SAD
Brian Josephson, March 2004.jpg Brian David Josephson Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za teorijsko predviđanje svojstava tuneliranja suprastruja kroz barijeru, konkretno, fenomen koji je danas općepoznat kao Josephsonov učinak"[67]
1974. Martin Ryle 1.jpg Martin Ryle Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za njihovo pionirsko istraživanje na polju radio astrofizike: Ryleu za promatranja i izume, posebice za tehniku sinteze aperture, i Hewishu za njegovu odlučujuću ulogu u otkriću pulsara"[68]
Antony Hewish 1.jpg Anthony Hewish Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
1975. Bohr,Aage 1963 Kopenhagen.jpg Aage Niels Bohr Flag of Denmark.svg Danska "za otkriće veze između kolektivnog gibanja i gibanja čestica u atomskoj jezgri i razvoj teorije strukture atomske jezgre temeljen na toj vezi"[69]
Mottelson,Ben 1963 Kopenhagen.jpg Ben Roy Mottelson Flag of Denmark.svg Danska
James Rainwater 2.jpg James Rainwater Flag of the United States.svg SAD
1976. Burton Richter at Stanford 3-4-09 3.JPG Burton Richter Flag of the United States.svg SAD "za njihov pionirski rad na otkriću teške elementarne čestice nove vrste"[70]
Samuel ting 10-19-10.jpg Samuel Chao Chung Ting Flag of the United States.svg SAD
1977. Andersonphoto.jpg Philip Warren Anderson Flag of the United States.svg SAD "za njihov temeljni teorijski doprinos u istraživanjima elektronske strukture magnetskih i neuređenih sistema"[71]
Mott,Nevill Francis Heisenberg 1952 London.jpg Nevill Francis Mott Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
JH van Vleck 1974.jpg John Hasbrouck Van Vleck Flag of the United States.svg SAD
1978. Pyotr L Kapitsa Russian physicist 1964.jpg Pjotr Leonidovič Kapica Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija "za inovacije i otkrića na prodručju fizike niskih temperatura (supratekućina)"[72]
Arno Penzias.jpg Arno Allan Penzias Flag of the United States.svg SAD "za otkriće pozadinskog mikrovalnog zračenja"[72]
Wilson penzias200.jpg Robert Woodrow Wilson Flag of the United States.svg SAD
1979. Sheldon Glashow at Harvard.jpg Sheldon Lee Glashow Flag of the United States.svg SAD "za njihov doprinos teoriji unificirane slabe i elektromagnetske interakcije među elementarnim česticama, uključujući, inter alia, predviđanje slabe neutralne struje"[73]
Professor Abdus Salam.gif Abdus Salam Flag of Pakistan.svg Pakistan
Steven-weinberg.jpg Steven Weinberg Flag of the United States.svg SAD
1980. James Watson Cronin 2006.jpg James Watson Cronin Flag of the United States.svg SAD "za otkriće kršenja osnovnih principa simetrije u raspadu neutralnih K-mezona"[74]
Val Fitch.jpg Val Logsdon Fitch Flag of the United States.svg SAD
1981. Nicolaas Bloembergen 1981.jpg Nicolaas Bloembergen Flag of the United States.svg SAD "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije"[75]
Artur Schawlow, Stanford University.jpg Arthur Leonard Schawlow Flag of the United States.svg SAD
Kai Manne Börje Siegbahn 2.jpg Kai Manne Börje Siegbahn Predložak:DZ+X/Š "za njegov doprinos razvoju visokorezolucijske elektronske spektroskopije"[75]
1982. K. G. Wilson 1.jpg Kenneth Geddes Wilson Flag of the United States.svg SAD "za njegovu teoriju za kritične fenomene vezane uz tranzicije faze"[76]
1983. Subrahmanyan Chandrasekhar.gif Subrahmanyan Chandrasekhar Flag of the United States.svg SAD "za njegova teorijska proučavanja fizikalnih procesa važnih za strukturu i evoluciju zvijezda"[77]
William A. Fowler Los Alamos ID.png William Alfred Fowler Flag of the United States.svg SAD "za njegova teorijska i eksperimentalna proučavanja nuklearnih reakcija važnih za formiranje kemijskih elemenata u svemiru"[77]
1984. Carlo Rubbia W and Z bosons.jpg Carlo Rubbia Flag of Italy.svg Italija "za njihove odlučujuće doprinose velikom projektu komunikatora slabih interakcija, koji je doveo do otkrića W i Z bozona"[78]
Simon Van der Meer.png Simon van der Meer Flag of the Netherlands.svg Nizozemska
1985. Klaus von Klitzing 1.jpg Klaus von Klitzing Flag of Germany.svg Njemačka "za otkriće kvantiziranog Hallovog efekta"[79]
1986. Ernst Ruska 1.jpg Ernst Ruska Flag of Germany.svg Njemačka "za njegov fundamentalni rad na polju elektronske optike i za dizajniranje prvog elektronskog mikroskopa"[80]
Gerd Binnig sw.jpg Gerd Binnig Flag of Germany.svg Njemačka "za njihov dizajn pretražnog mikroskopa s tuneliranjem"[80]
Rohrer.jpg Heinrich Rohrer Predložak:DZ+X/Š
1987. Georg Bednorz speaking at the groundbreaking of the new IBM and ETH Zurich Nanotech Exploratory Technology Lab.jpg Johannes Georg Bednorz Flag of Germany.svg Njemačka "za njihov važan prodor u otkriću supravodljivosti u keramičkim materijalima"[81]
Karl Alexander Mueller.jpg Karl Alexander Müller Predložak:DZ+X/Š
1988. Leon M. Lederman.jpg Leon Lederman Flag of the United States.svg SAD "za metodu neutrino zraka i za demonstraciju duplikatne strukture leptona kroz otkriće mion neutrina"[82]
Melvin Schwartz 1.jpg Melvin Schwartz Flag of the United States.svg SAD
Jack-Steinberger-2008.JPG Jack Steinberger Flag of the United States.svg SAD
1989. Norman F. Ramsey Los Alamos ID.png Norman Foster Ramsey Flag of the United States.svg SAD "za izum metode odvojenih oscilacijskih polja i njezinu primjenu u vodikovom maseru i ostalim atomskim satovima"[83]
Hans Georg Dehmelt Flag of the United States.svg SAD "za razvoj ionske zamke"[83]
Wolfgang Paul Flag of Germany.svg Njemačka
1990. Physics Nobel laureate Jerry Friedman, 2016.jpg Jerome I. Friedman Flag of the United States.svg SAD "za njihova istraživanja vezana uz duboko neelastično raspršivanje elektrona na protonima i vezanim neutronima, koja su bila od iznimne važnosti za razvoj kvarkovskog modela u fizici čestica"[84]
Henry Kendall by Tom Frost crop.jpg Henry Way Kendall Flag of the United States.svg SAD
Richard E. Taylor.jpg Richard Edward Taylor Flag of Canada.svg Kanada
1991. Pierre-Gilles crop.jpg Pierre-Gilles de Gennes Flag of France.svg Francuska "za otkriće da metode razvijene za proučavanje fenomena reda u jednostavnim sustavima mogu biti generalizirane na malo kompleksnije forme tvari, kao što su tekući kristali i polimeri"[85]
1992. CHARPAK Georges-24x50-2005b.jpg Georges Charpak Flag of France.svg Francuska "za izum i razvoj detektora čestica, naročito Višeanodnog proporcionalnog brojača"[86]
1993. Russell Alan Hulse.jpg Russell Alan Hulse Flag of the United States.svg SAD "za otkriće novog tipa pulsara, što je otvorilo nove mogućnosti za proučavanje gravitacije"[87]
2008JosephTaylor.jpg Joseph Hooton Taylor Flag of the United States.svg SAD
1994. Bertram Brockhouse.jpg Bertram Brockhouse Flag of Canada.svg Kanada "za razvoj neutronske spektroskopije" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivaja neutrona za proučavanje kondenzirane tvari"[88]
Wollan and Shull 1949 (cropped).jpg Clifford Glenwood Shull Flag of the United States.svg SAD "ra razvoj tehnike difrakcije neutrona" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivaja neutrona za proučavanje kondenzirane tvari"[88]
1995. Martin Perl - tau.jpg Martin Lewis Perl Flag of the United States.svg SAD "za otkriće tau leptona" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
Frederick Reines.jpg Frederick Reines Flag of the United States.svg SAD "za otkriće neutrina" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
1996. Nobel Laureate David Morris Lee in 2007.jpg David Morris Lee Flag of the United States.svg SAD "za otkriće superfluidnosti u heliju-3"[90]
Douglas Osheroff 2011-08-08 cropped.JPG Douglas Osheroff Flag of the United States.svg SAD
Robert Coleman Richardson.jpg Robert Coleman Richardson Flag of the United States.svg SAD
1997. StevenChu.jpg Steven Chu Flag of the United States.svg SAD "za razvoj metoda za hlađenje i hvatanje atoma laserskim svjetlom"[91]
Claude Cohen-Tannoudji.JPG Claude Cohen-Tannoudji Flag of France.svg Francuska
William Phillips-physicist photo.jpg William Daniel Phillips Flag of the United States.svg SAD
1998. Robert Laughlin, Stanford University.jpg Robert Laughlin Flag of the United States.svg SAD "za njihovo otkriće nove forme kvantnog fluida s djelomično nabijenim ekscitacijama"[92]
Horst Störmer.jpg Horst Ludwig Störmer Flag of Germany.svg Njemačka
Daniel Chee Tsui.jpg Daniel Chee Tsui Flag of the United States.svg SAD
1999. Gerard 't Hooft.jpg Gerardus 't Hooft Flag of the Netherlands.svg Nizozemska "za rasvjetljavanje kvantne strukture slabih električnih interakcija u fizici"[93]
Martinus Veltman.jpg Martinus J. G. Veltman Flag of the Netherlands.svg Nizozemska
2000. Zhores Alferov.jpg Žores Ivanovič Alfjorov Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija "za razvoj heterostruktura poluvodiča korištenih u elektronici visokoh brzina i optoelektronici"[94]
Herbert Kroemer (cropped).jpg Herbert Kroemer Flag of Germany.svg Njemačka
Jack Kilby 1960s.png Jack Kilby Flag of the United States.svg SAD "za njegovu ulogu u izumu integriranog kruga"[94]
2001. Eric Allin Cornell.jpg Eric Allin Cornell Flag of the United States.svg SAD "za postizanje Bose-Einsteinove kondenzacije u plinovima alkalnih metala i za rane fundamentalne studije o svojstvima kondenzata"[95]
Carl Wieman.jpg Carl Edwin Wieman Flag of the United States.svg SAD
Ketterle.jpg Wolfgang Ketterle Flag of Germany.svg Njemačka
2002. Raymond Davis, Jr 2001.jpg Raymond Davis Flag of the United States.svg SAD "za pionirske doprinose astrofizici, posebice u detekciji kozmičkih neutrina"[96]
Masatoshi Koshiba 2002.jpg Masatoshi Koshiba Flag of Japan.svg Japan
RiccardoGiacconi.jpg Riccardo Giacconi Flag of the United States.svg SAD "za pionirske doprinose astrofizici koji su doveli do otkrića izvora kozmičkih X-zraka"[96]
2003. AA Abrikosov ANL1.jpg Aleksej Aleksejevič Abrikosov Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija
Flag of the United States.svg SAD
"za pionirski doprinos teoriji supravodiča i superfluida"[97]
Ginzburg in MSU opaque.jpg Vitalij Lazarevič Ginzburg Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija
Nobel Laureate Sir Anthony James Leggett in 2007.jpg Anthony James Leggett Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
Flag of the United States.svg SAD
2004. David Gross cropped.JPG David Jonathan Gross Flag of the United States.svg SAD "za otkriće asimptotske slobode u teoriji jakih interakcija"[98]
Hugh David Politzer Flag of the United States.svg SAD
FrankStockholm2004.jpg Frank Anthony Wilczek Flag of the United States.svg SAD
2005. Roy Glauber Dec 10 2005.jpg Roy Jay Glauber Flag of the United States.svg SAD "za njegov doprinos kvantnoj teoriji optičke koherencije"[99]
John L. Hall.jpg John Lewis Hall Flag of the United States.svg SAD "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije, oključujući i optički frekventni češalj technique"[99]
Theodor W Haensch.jpg Theodor Wolfgang Hänsch Flag of Germany.svg Njemačka
2006. John Mather (cropped).jpg John Cromwell Mather Flag of the United States.svg SAD "za njihovo otkriće oblika crnog tijela i anizotropije kozmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja"[100]
George Smoot.jpg George Fitzgerald Smoot Flag of the United States.svg SAD
2007. Fert-002.jpg Albert Fert Flag of France.svg Francuska "za otkriće divovskog magnetootpora"[101]
Peter Gruenberg 01.jpg Peter Andreas Grünberg Flag of Germany.svg Njemačka
2008. Mkobayashi.jpg Makoto Kobayashi Flag of Japan.svg Japan "za otkriće izvora razbijene simetrije koja predviđa postojanje najmanje tri obitelji kvarka u prirodi"[102]
Masukawa.jpg Toshihide Maskawa Flag of Japan.svg Japan
YoichiroNambu.jpg Yoichiro Nambu Flag of the United States.svg SAD "za otkriće mehanizma spontanog razbijanja simetrije u subatomskoj fizici"[102]
2009. Charles K. Kao cropped 2.jpg Charles K. Kao Flag of Hong Kong.svg Hong Kong
Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
Flag of the United States.svg SAD
"za otkriće na području brzog prijenosa podataka optičkim vlaknima"[103]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-23.jpg Willard S. Boyle Flag of Canada.svg Kanada
Flag of the United States.svg SAD
"za razvoj čipova osjetljivih na svjetlo koji se nalaze u digitalnim kamerama"[103]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-27.jpg George E. Smith Flag of the United States.svg SAD
2010. Andre Geim 2010-1.jpg Andre Geim Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija
Flag of the Netherlands.svg Nizozemska
"za revolucionarna otkriće svojstvava alotropske modifikacije ugljika grafena"[104]
Konstantin Novoselov at MIPT.jpg Konstantin Novoselov Zastava Ruske Federacije.svg Ruska Federacija
Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
2011. Saul Perlmutter.jpg Saul Perlmutter Flag of the United States.svg SAD “za otkriće ubrzane ekspanzije svemira kroz opažanja udaljenih supernova”"[105]
Brian P Schmidt.jpg Brian P. Schmidt Flag of Australia.svg Australija
Flag of the United States.svg SAD
Adam Riess.jpg Adam G. Riess Flag of the United States.svg SAD
2012. Serge Haroche - Théâtre de la Commune d'Aubervilliers - 4 mai 2009.jpg Serge Haroche Flag of France.svg Francuska " za revolucionarne eksperimentalne metode koji su omogućili direktnu manipulaciju kvantnim sistemima."[106]
David Wineland 2008crop.jpg David Jeffrey Wineland Flag of the United States.svg SAD
2013. Francois Englert.jpg François Englert Flag of Belgium (civil).svg Belgija "za teorijsko otkrivanje mehanizma, koji doprinosi našem razumijevanju podrijetla mase subatomskih čestica i koje je nedavno potvrđeno pronalaskom te predviđene fundamentalne čestice, od strane ATLAS i CMS eksperimenata u CERN-ovom Velikom hadronskom sudarivaču"[107]
Higgs, Peter (1929)3.jpg Peter Higgs Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
2014. Isamu Akasaki 201111.jpg Isamu Akasaki Flag of Japan.svg Japan “za otkriće učinkovitih plavosvjetlećih-emitirajućih dioda što je omogućilo svjetlije i energetski štedeće bijele izvore svjetlosti[108]
Hiroshi Amano 20141211.jpg Hiroshi Amano Flag of Japan.svg Japan
Professor Shuji Nakamura (Cropped).jpg Shuji Nakamura Flag of Japan.svg Japan
Flag of the United States.svg SAD
2015. Takaaki Kajita 5171-2015.jpg Takaaki Kajita Flag of Japan.svg Japan "za otkriće oscilacija okusa neutrina, koje je potvrdilo da neutrini imaju masu[109]
Arthur B. McDonald 5193-2015.jpg Arthur Bruce McDonald Flag of Canada.svg Kanada
2016. DavidThouless 1995 UW.jpg David James Thouless Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo “za teorijska otkrića topoloških faznih prijelaza i topoloških faza materije[110]
Duncan Haldane.jpg Duncan Haldane Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
Jkosterl.jpg John Michael Kosterlitz Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo
2017. Rainer Weiss - December 2006.jpg Rainer Weiss Flag of Germany.svg Njemačka
Flag of the United States.svg SAD
"za važan doprinos uporabi detektora LIGO (eng. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) i prvo izravno bilježenje gravitacijskih valova"[111]
Kip Thorne at Caltech.jpg Kip Stephen Thorne Flag of the United States.svg SAD
05-0367-92D.hr.jpg Barry Clark Barish Flag of the United States.svg SAD
2018. Arthur Ashkin EM1B5678 (44417135450).jpg Arthur Ashkin Flag of the United States.svg SAD "za razvoj optičke pincete i njezinu primjenu na biološke sustave"[112]
Gérard Mourou (cropped).jpg Gérard Mourou Flag of France.svg Francuska "za razvoj metode stvaranja ultrakratkih optičkih pulseva velike snage"
Donna Strickland, OSA Holiday Party 2012.jpg Donna Strickland Flag of Canada.svg Kanada
2019. Jim Peebles.jpg James Peebles Flag of Canada.svg Kanada "za teorijska otkrića u fizičkoj kozmologiji"
Michel Mayor, 2012 (cropped).jpg Michel Mayor Predložak:DZ+X/Š "za otkriće egzoplanete koja kruži oko zvijezde solarnog tipa"
Didier Queloz, 2012 (cropped).jpg Didier Queloz Predložak:DZ+X/Š
2020. Roger Penrose at Festival della Scienza Oct 29 2011.jpg Roger Penrose Flag of the United Kingdom (3-5).svg Ujedinjeno Kraljevstvo "za otkriće da je formiranje crne rupe predikcija opće teorije relativnosti"
Reinhard Genzel.jpg Reinhard Genzel Flag of Germany.svg Njemačka "za otkriće supermasivnog kompaktnog objekta u centru naše galaksije"
Andrea Ghez Flag of the United States.svg SAD
2021. Crafoord Prize EM1B0732 (42329290061).jpg Syukuro Manabe Flag of Japan.svg Japan "za revolucionaran doprinos našem razumijevanju složenih sustava"
Klaus Hasselmann Flag of Germany.svg Njemačka "za fizičko modeliranje Zemljine klime, kvantificiranje varijabilnosti i pouzdano predviđanje globalnog zatopljenja"
Parisi giorgio.jpg Giorgio Parisi Flag of Italy.svg Italija "za otkrivanje međudjelovanja poremećaja i fluktuacija u fizičkim sustavima od atomskih do planetarnih razmjera"

IzvoriUredi

 1. The Nobel Prize in Physics 1901. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 2. The Nobel Prize in Physics 1902. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 3. a b The Nobel Prize in Physics 1903. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 4. The Nobel Prize in Physics 1904. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 5. The Nobel Prize in Physics 1905. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 6. The Nobel Prize in Physics 1906. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 7. The Nobel Prize in Physics 1907. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 8. The Nobel Prize in Physics 1908. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 9. The Nobel Prize in Physics 1909. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 10. The Nobel Prize in Physics 1910. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 11. The Nobel Prize in Physics 1911. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 12. The Nobel Prize in Physics 1912. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 13. The Nobel Prize in Physics 1913. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 14. The Nobel Prize in Physics 1914. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 15. The Nobel Prize in Physics 1915. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 16. The Nobel Prize in Physics 1917. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 17. The Nobel Prize in Physics 1918. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 18. The Nobel Prize in Physics 1919. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 19. The Nobel Prize in Physics 1920. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 20. The Nobel Prize in Physics 1921. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 21. The Nobel Prize in Physics 1922. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 22. The Nobel Prize in Physics 1923. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 23. The Nobel Prize in Physics 1924. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 24. The Nobel Prize in Physics 1925. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 25. The Nobel Prize in Physics 1926. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 26. a b The Nobel Prize in Physics 1927. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 27. The Nobel Prize in Physics 1928. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 28. The Nobel Prize in Physics 1929. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 29. The Nobel Prize in Physics 1930. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 30. The Nobel Prize in Physics 1932. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 31. The Nobel Prize in Physics 1933. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 32. The Nobel Prize in Physics 1935. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 33. a b The Nobel Prize in Physics 1936. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 34. The Nobel Prize in Physics 1937. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 35. The Nobel Prize in Physics 1938. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 36. The Nobel Prize in Physics 1939. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 37. The Nobel Prize in Physics 1943. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 38. The Nobel Prize in Physics 1944. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 39. The Nobel Prize in Physics 1945. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 40. The Nobel Prize in Physics 1946. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 41. The Nobel Prize in Physics 1947. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 42. The Nobel Prize in Physics 1948. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 43. The Nobel Prize in Physics 1949. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 44. The Nobel Prize in Physics 1950. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 45. The Nobel Prize in Physics 1951. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 46. The Nobel Prize in Physics 1952. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 47. The Nobel Prize in Physics 1953. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 48. a b The Nobel Prize in Physics 1954. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 49. a b The Nobel Prize in Physics 1955. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 50. The Nobel Prize in Physics 1956. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 51. The Nobel Prize in Physics 1957. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 52. The Nobel Prize in Physics 1958. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 53. The Nobel Prize in Physics 1959. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 54. The Nobel Prize in Physics 1960. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 55. a b The Nobel Prize in Physics 1961. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 56. The Nobel Prize in Physics 1962. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 57. a b The Nobel Prize in Physics 1963. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 58. The Nobel Prize in Physics 1964. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 59. The Nobel Prize in Physics 1965. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 60. The Nobel Prize in Physics 1966. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 61. The Nobel Prize in Physics 1967. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 62. The Nobel Prize in Physics 1968. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 63. The Nobel Prize in Physics 1969. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 64. a b The Nobel Prize in Physics 1970. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 65. The Nobel Prize in Physics 1971. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 66. The Nobel Prize in Physics 1972. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 67. a b The Nobel Prize in Physics 1973. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 68. The Nobel Prize in Physics 1974. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 69. The Nobel Prize in Physics 1975. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 70. The Nobel Prize in Physics 1976. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 71. The Nobel Prize in Physics 1977. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 72. a b The Nobel Prize in Physics 1978. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 73. The Nobel Prize in Physics 1979. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 74. The Nobel Prize in Physics 1980. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 75. a b The Nobel Prize in Physics 1981. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 76. The Nobel Prize in Physics 1982. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 77. a b The Nobel Prize in Physics 1983. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 78. The Nobel Prize in Physics 1984. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 79. The Nobel Prize in Physics 1985. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 80. a b The Nobel Prize in Physics 1986. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 81. The Nobel Prize in Physics 1987. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 82. The Nobel Prize in Physics 1988. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 83. a b The Nobel Prize in Physics 1989. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 84. The Nobel Prize in Physics 1990. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 85. The Nobel Prize in Physics 1991. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 86. The Nobel Prize in Physics 1992. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 87. The Nobel Prize in Physics 1993. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 88. a b The Nobel Prize in Physics 1994. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 89. a b The Nobel Prize in Physics 1995. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 90. The Nobel Prize in Physics 1996. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 91. The Nobel Prize in Physics 1997. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 92. The Nobel Prize in Physics 1998. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 93. The Nobel Prize in Physics 1999. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 94. a b The Nobel Prize in Physics 2000. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 95. The Nobel Prize in Physics 2001. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 96. a b The Nobel Prize in Physics 2002. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 97. The Nobel Prize in Physics 2003. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 98. The Nobel Prize in Physics 2004. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 99. a b The Nobel Prize in Physics 2005. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 100. The Nobel Prize in Physics 2006. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 101. The Nobel Prize in Physics 2007. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 102. a b The Nobel Prize in Physics 2008. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2008.
 103. a b The Nobel Prize in Physics 2009. Nobel Foundation. Pristupljeno 6. listopada 2009.
 104. The Nobel Prize in Physics 2010. Nobel Foundation. Pristupljeno 5. listopada 2010.
 105. The Nobel Prize in Physics 2011. Nobel Foundation. Pristupljeno 4. listopada 2011.
 106. The Nobel Prize in Physics 2012. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopada 2012.
 107. The Nobel Prize in Physics 2013 Press Release (PDF). Nobel Foundation. Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 18. ožujka 2014. Pristupljeno 8. listopada 2013.
 108. The Nobel Prize in Physics 2014. Nobel Foundation. Pristupljeno 7. listopada 2014.
 109. The Nobel Prize in Physics 2015. Nobel Foundation. Pristupljeno 5. listopada 2015.
 110. The Nobel Prize in Physics 2016. Nobel Foundation. Pristupljeno 4. listopada 2016.
 111. The Nobel Prize in Physics 2017. Nobel Foundation. Pristupljeno 3. listopada 2017.
 112. The Nobel Prize in Physics 2018. Nobel Foundation. Inačica izvorne stranice arhivirana 2. listopada 2018. Pristupljeno 2. listopada 2018.