Austrougarska vojska

Austrougarska vojska bila je kopnena sastavnica oružanih snaga Austro-Ugarske od 1867. do 1918. Sastojala se od Zajedničke vojske (c. i kr. vojska, njem. Gemeinsame Armee) novačene iz svih krajeva Monarhije te tri domobranstva:[1] c. i kr. domobranstva pod imenom Landwehr (za austrijski dio Monarhije), kr. ugarskog domobranstva pod imenom honvédség (za ugarski dio Monarhije) i hrvatsko-slavonskog domobranstva (za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju). U slučaju rata pridruživao im se i dvojno podijeljeni pučki ustanak (njem. Landsturm).

C. i kr. austrougarska vojska
K. u. K. Heer
Österreichisch-Ungarische Landstreitkräfte

Ratna zastava Austro-Ugarske
Aktivna 1867.1918.
Država Austro-Ugarska
Odanost Habsburška kuća
Grana c. i kr. vojska
c. i kr. domobranstvo
kr. ug. domobranstvo
kr. hr. domobranstvo
Vrsta kopnene snage Austro-Ugarske
Veličina 2,500.000 (1914)
Sjedište Beč
Sudjelovanje u borbama Zauzimanje BiH 1878.
Prvi svjetski rat
Zapovjednici
Vrhovni zapovjednik Car Karlo I. (zadnji)
Načelnik Glavnog stožera Hermann Kövess von Kövessháza (zadnji)
Istaknuti
zapovjednici
Franz Conrad von Hötzendorf
Oskar Potiorek
Svetozar Borojević

Postrojbe Zajedničke vojske (kaiserlich und königliche Armee) ili k.u.k. postrojbe su uglavnom bile slabije uvježbane te su imale ograničen pristup novoj opremi, jer su vlade Austrije i Ugarske običavale izdašnije financirati postrojbe svog domobranstva umjesto ravnomjernog razvoja svih grana vojske. Pukovnije domobranstva, Landwehra i honvédséga su imale tri bojne, dok su pukovnije Zajedničke vojske imale četiri.

Za kopnene postrojbe podređene austrougarskom Ministarstvu rata postojale su različiti nazivi. U službenim listovima i publikacijama zakona i pravilnika obično se koristio jednostavni naziv Kopnena vojska (Heer) ili Zajednička vojska (Gemeinsames Heer). U slučaju rata, kada su sve postrojbe i grane kopnenih snaga bile podređene jednom tijelu, koristi se naziv c. i kr. vojska (K. u. K. Armee).

Povijest

uredi
 
Vrhovni zapovjednik,
Car i kralj Franjo Josip I.
 
Razmještaj Austrougarske vojske, 1898.

Nastanak

uredi

Oslabljen zbog izgubljenog rata, koji je Austrija zajedno s vojskom Njemačkog saveza vodila protiv Prusije, car Franjo Josip I. bio je 1866./7. prisiljen podijeliti suverenitet s Ugarskom, potpisavši Austro-ugarsku nagodbu. Nagodbom su 1867. osnovane zajedničke austrougarske oružane snage, koje se dijele na zajedničku vojsku i ratnu mornaricu te tri domobranstva:[1] c. i kr. domobranstvo pod imenom landwehr (za austrijski dio Monarhije), kr. ugarsko domobranstvo pod imenom honvédség (za ugarski dio Monarhije) i hrvatsko-slavonsko domobranstvo (za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju) te dvojno podijeljen pučki ustanak.[2]

Zajednička vojska ima zadaću braniti dvojnu monarhiju protiv "izvanjskog neprijatelja i uzdržavati red i sigurnost u zemlji".[2] Domobranstvu je zadaća podupirati zajedničku vojsku i braniti granice od napada, te iznimno za održavanje reda i sigurnosti.[2] Pučki se ustanak (Landsturm) predviđa kao krajnja obrambena mjera u ratu u slučaju prodora neprijatelja na teritorij Monarhije.[2] Posebno je ustrojen tek 1886. Vojna obveza u zajedničkoj vojsci traje 10 godina (3 godine u postrojbi i 7 godina u pričuvi), a u domobranstvu 12 godina (2 godine u postrojbi i 10 godina u pričuvi).[2]

1867. – 1914.

uredi

Zapovjedništvo

uredi
 
Conrad von Hötzendorf za radnim stolom

Car i kralj Franjo Josip I. bio je, doduše, vrhovni zapovjednik svih postrojbi Monarhije, koje su prisezale na vjernost njemu. No, nakon debakla u Austrijsko-sardinijskom ratu prepustio je vođenje vojske uglavnom Glavnom stožeru. No, do kraja života pokazivao se gotovo isključivo u odori, sudjelovao je u godišnjim manevrima te je imao zadnju riječ prilikom promaknuća, premještenja i odlikovanja, iako nije više bio aktivan u vođenju vojske. Tijekom Prvog svjetskog rata nije posjećivao postrojbe na bojišnici zbog poodmakle dobi (84-86 g.) Za njega, kao i za njegovog nasljednika Karla I., vojska je bila ključni instrument moći monarha u državi, jer je slušala samo careve naredbe. Nakon njega za sve je bio zadužen posebni načelnik Glavnog stožera, dok je ministar rata bio odgovoran za organizaciju, tehniku, obuku, opremu i financiranje. Oba vršitelja dužnosti imenovao je ili promicao sam car i kralj te nisu bila odgovorna parlamentu.

Od 1898. prijestolonasljednik Franjo Ferdinand preuzima poseban položaj. Franjo Josip mu je dodijelio zadaću inspekcije vojske te je prijestolonasljednik u dvorcu Belvedere uspostavio svoj vlastiti vojni ured. Kasnije se aktivirao i na opremanju ratne mornarice te je 1913. preuzeo naslov Glavnog nadzornika cjelokupnih oružanih snaga. Odgovarao je samo caru i kralju, koji mu je dao odriješene ruke za moderniziranje strukture, sve dok ne prekorači sredstva dopuštene u parlamentu. 1914. zbog svoje pozamašne dobi car je imenovao nadvojvodu Friedricha za vrhovnog vojnog zapovjednika. Njegova zadaća je bila prije svega naglasiti ulogu dinastije u ratu. No, Friedrich je po carevoj želji prepustio zapovijedanje načelniku Glavnog stožera Franzu Conradu von Hötzendorfu. Car i kralj Karlo I. sam je preuzeo vrhovno zapovjedništvo od 2. prosinca 1916. do kraja rata.

Planovi i operacije

uredi

Austro-Ugarska je izbjegavala veće ratove i sukobe između 1867. i 1914., ali je bila uključena u više manjih vojnih akcija, poput zauzimanja BiH i austrougarska uprava Provincija. Ipak, glavni stožer je imao spremne planove za velike sukobe protiv susjeda, posebno Srbije, Italije i Rusije.[3] Krajem 19. stoljeća vojska je korištena u suzbijanju nemira unutar Monarhije: 1882. i 1887. u Beču[4] te protiv njemačkih nacionalista u Grazu i čeških u Pragu u studenom 1897.[5] Vojnici pod zapovjedništvom Conrada von Hotzendorfa korišteni su u suzbijanju izgreda koje su izazvali talijanskih prosvjednici u Trstu 1902.[6] U Hrvatskoj je vojska korištena prilikom Rakovičke bune 1871., u suzbijanju protumađarskih prosvjeda 1883. i ponovno za vrijeme narodnog pokreta 1903.

Najznačajnija operacija austrougarskih postrojbi do rata bilo je Zaposjedanje BiH 1878. Postrojbe pod zapovjedništvom Josipa Filipovića i Stjepana Jovanovića ušle su u bivšu osmansku pokrajinu očekujući slab ili nikakav otpor, no dočekao ih je značajan otpor lokalnih Muslimana i Srba. Unatoč poteškoćana kod Maglaja i Tuzle, Sarajevo je zauzeto u listopadu. Austrougarska strana imala je 5.000 žrtava, a neočekivana žestina kampanje dovela je do međusobnih optužbi vojnog i političkog vrha.[7]

Prvi svjetski rat

uredi
 
Bitnica hrvatskih postrojbi u Austrougarskoj vojsci, istočno bojište

Početkom rata, vojska je podijeljena na dvije skupine: manja je napala Srbiju, dok je veća krenula na istočnu bojišnicu protiv Rusije. No, srbijanska kampanja je bila katastrofa - do kraja 1914. nije zauzet gotovo nikakav teritorij po cijenu gubitka 227.000 vojnika (od ukupno 450.000). Na istočnoj bojišnici pošlo je jednako loše - vojska je bila poražena u bitci kod Lemberga, a velika utvrda Pržemysl je opsjednuta te je pala u ruke ruske vojske u ožujku 1915. U svibnju 1915., Italija se pridružila Antanti i napala Austro-Ugarsku. Teške i neodlučne borbe na talijanskoj bojišnici potrajat će do kraja rata. Samo protiv Italije se Austrougarska vojska pokazala učinkovitom, uspjevši zadržati brojčano nadmoćne Talijane. U ljeto iste godine vojska je na istočnom bojištu sudjelovala u zajedničkoj gorličko-tarnowskoj ofenzivi s Nijemcima, a kasnije je, zajedno s bugarskim i njemačkim snagama, zauzela Srbiju. 1916. Rusi su poveli Brusilovljevu ofenzivu, shvativši svoju brojčanu nadmoć nad Austrougarskom vojskom. U toj ofenzivi austrougarska strana je izgubila oko milijun ljudi te se nikad nije oporavila od tog gubitka. Kako je vrijeme teklo, vojska se sve više oslanjala na Njemačku. Od 1916. pouzdanje u njemačku vojnu moć slabi, a nedostatak materijala, nizak moral, teški gubici kao i heterogeni karakter vojske odrazili su se na njenu operativnost. Posljednja dva austrougarska uspjeha, osvajanje Rumunjske i ofenziva u Kobaridima, bili su ostvareni uz pomoć njemačke vojske. Zbog sve većeg oslonca na Njemačku, u vojsci se počeo širiti defetizam.

22. listopada 1918. hrvatska 83. domobranska brigada je odbila zamijeniti 84. brigadu na položaju na talijanskom bojištu radi smjene, što je bio znak za masovno otkazivanje neposlušnosti ostalih naroda u Austrougarskoj vojsci.[8] Odstupivši 30./31. listopada s položaja, 84. brigada je zajedno s 83. brigadom prevezena preko Koruške u domovinu.[8] Istog dana Ugarska je prekinula veze s Austrijom i proglasila zajedničko Ministarstvo rata nezakonitim. Novi mađarski ministar rata Bela Linder pozvao je mađarske pukovnije na povratak s talijanskog bojišta. 3. studenog Monarhija je potpisala prekid rata s Italijom i Antantom, a 6. studenog car Karlo je i službeno raspustio vojsku.

Brojnost i sastav

uredi

1868. bilo je 255.000 aktivnih vojnika, dok se broj mobilizacijom mogao povećati na 800.000. No, to je i dalje bio značajno manje od vojski Francuske, Sjevernonjemačkog saveza ili Rusije, od kojih je svaka mogla mobilizirati više od milijun ljudi.[9] Iako je stanovništvo Monarhije 1900. prešlo 50 milijuna, brojnost vojske bila je ograničena brojkama iz 1889. Tako je na početku stoljeća Austro-Ugarska novačila samo 0,29% stanovništva, nasuprot 0,47% u Njemačkoj, 0,35% u Rusiji i 0,75% Francuskoj.[10] Zbog uzastopnog protivljenja mađarske strane zahtjevima za povećanje kontigenta ročnika, vojni zakon iz 1889. nije bio mijenjan sve do 1912., što je konačno omogućilo povećanje broja vojnih pripadnika i obveznika.[11]

Etnički sastav odražavao je etničku raznovrsnost države. 1906. od 1.000 vojnika, 267 su bili Nijemci, 223 Mađari, 135 Česi, 85 Poljaci, 81 Rusini (ili Ukrajinci), 67 Hrvati (ili Srbi), 64 Rumunji, 38 Slovaci, 26 Slovenci te 14 Talijani.[12] Časnici su bili velikom većinom katolici. 1896. od 1.000 časnika, 791 su bili katolici, 86 protestanti, 84 Židovi, 39 pravoslavni i jedan unijat. Austrougarska vojska je bila gotovo jedina među vojskama europskih sila prije 1914. koja je redovno promicala Židove na zapovjedne položaje.[13] Dok su Židovi činili 5% stanovništva, istovremeno su činili 18% pričuvnih časnika.[12] Iako nije bio službenih prepreka primanju u službu i napredovanju za Židove, Conrad von Hötzendorf i Franjo Ferdinand ponekad su iskazivali antisemitske svjetonazore. Franjo Ferdinand je također bio optužen i za diskriminaciju prema časnicima protestantima.[14]

Financiranje i nabava

uredi
 
7-tonski kamion Austrougarske vojske

Nakon 1867. Carevinsko vijeće je bilo pod dominacijom njemačkih liberala, koji su općenito vojsku smatrali reliktom feudalizma. U Budimpešti pak zakonodavci su bili neodlučni odobravati sredstva za Zajedničku vojsku, ali su izdašno financirali ugarsko domobranstvo (Honvédség). 1867. vojni proračun je iznosio 25% ukupne državne potrošnje, no gospodarska kriza 1873. snažno je pogodila Austro-Ugarsku te su strani promatrači smatrali da država ne bi izdržala veliki rat.[15] Unatoč povećanjima izdvajanja za vojsku tijekom 50-ih i 60-ih godina 19. stoljeća, krajem stoljeća Austro-Ugarska je i dalje trošila najmanje na svoju vojsku od svih europskih velesila.[15] Iako je vojni proračun rastao — s 262 milijuna kruna 1895. na 306 milijuna 1906. — to je i dalje bilo daleko manje po glavi stanovnika od ostalih velikih država u Europi, uključujući i Italiju, te otprilike jednako Rusiji, koja je imala znatno veće stanovništvo.[16] 1912. vojni proračun iznosio je oko 670 milijuna kruna, što je bilo manje od 3,5% BDP-a, što je ipak bio napredak, budući da je 1906. iznosio svega 2,5% BDP-a. Istovremeno, u Rusiji, Italiji i Njemačkoj za vojsku se izdvajalo oko 5% BDP-a.[17]

Na rastućem polju ratnog zrakoplovstva Austro-Ugarska je značajno zaostajala za ostalim europskim zemljama. Iako su odredi balona ustrojeni još 1893., uglavnom su bili dodijeljeni tvrđavnom topništvu, izuzevši razdoblja od 1909. do 1911. kad su podređeni višenamjenskoj prometnoj brigadi.[18] Vojska je kasno shvatila borbenu vrijednost zrakolpova težih od zraka, budući da je do 1911. kupljeno svega 5 zrakoplova. 1914. proračun za ratno zrakoplovstvo je iznosio približno 4% francuskog. Austro-Ugarska je ušla u rat sa samo 48 borbenih zrakoplova.[18]

Zapovjedna struktura

uredi
 
Uzbuna u vojarni

Car i kralj, do 1914. de iure vrhovni zapovjednik, imao je na svom dvoru na raspolaganju vojni ured, čije su zadaće bile održavanje veze sa središnjim tijelima: ministarstvom rata u Beču te ministarstvima za zemaljsku obranu u Beču i Budimpešti. Načelnik glavnog stožera, formalno podređen ministru rata, imao je izravan pristup caru.

Za carskog ministra rata (njem. Reichskriegsminister) - od 1911. na ugarski zahtjev carskog i kraljevskog ministra rata (njem. k.u.k. Kriegsminister) - car i kralj je u dogovoru s austrijskim i ugarskim premijerima imenovao visokog generala, koji je bio nadređen sljedećim dužnosnicima:

 • načelniku glavnog stožera
 • glavnom nadzorniku konjaništva
 • glavnom nadzorniku topništva
 • nadzorniku tvrđavnog topništva
 • glavnom nadzorniku inženjerijskih postrojbi
 • glavnom nadzorniku povoznih postrojbi
 • glavnom nadzorniku vojnih odgojnih i obrazovnih zavoda
 • glavnom nadzorniku opreme
 • zapovjedniku sanitetskih postrojbi
 • načelniku zbora medicinskih časnika
 • glavnom građevinskom inženjeru
 • predstojniku vojnog zdravstvenog odbora
 • apostolskom vojnom ordinarijatu
 • predstojniku vojnog tehničkog odbora
 • predstojniku strukovnog računskog odjela.

Tijekom Prvog svjetskog rata uspostavljeno je Vrhovno zapovjedništvo vojske, odn. oružanih snaga - AOK (njem. Armeeoberkommando).

Ministarstvu rata su bila izravno podređena glavna zapovjedništva vojnih područja (kasnije zborovi) na čelu s generalom visoka ranga. Osoblje zapovjedništava vojnih područja dijelilo se na vojni odjel, upravu zbora, vojno-građevinski odjel i pomoćne organe.

 • vojni odjel bio je zajedno s načelnikom glavnog stožera dotičnog zbora ili zapovjedništvom područja odgovoran za vođenje i vojne poslove,
 • vojno-građevinski odjel bio je nadležan za nefortifikacijske građevinske radove,[19]
 • uprava zbora ili vojnog područja bila je nadležna za urpavne i gospodarske poslove,
 • pomoćni organi obuhvaćali su brigadira topništva, pravnog referenta, zapovjednika saniteta i vojnog kapelana (ili duhovnike drugih vjera).

Jezik

uredi

Budući da je Austro-Ugarska bila višenacionalna država, njemački je uveden kao zajednički zapovjedni jezik vojske. To je značilo da je svaki ročnik morao naučiti 100 najvažnijih zapovijedi na njemačkom, kako bi mogao izvršavati svoje dužnosti. No, samo jedan mali dio vojske govorio je samo njemački.[20]

Službeni jezik (njem. Dienstsprache) bio je korišten u službenom ophođenju i zapovijedanju. U Austrijskom domobranstvu, Zajedničkoj vojsci i Ratnoj mornarici službeni jezik bio je njemački, u Ugarskom domobranstvu mađarski, a u Hrvatsko-slavonskom domobranstvu hrvatski.[20] Jezik pukovnije (njem. Regimentssprache) bio je jezik većine momčadi pukovnije. Primjerice, u 100. pukovniji Zajedničke vojske u Krakovu 27% pripadnika je bilo Nijemaca, 33% Čeha i 37% Poljaka, tako da su postojala tri pukovnijska jezika. Svaki službujući časnik morao je za tri godine savladati pukovnijski jezik (u ovom slučaju sva tri).

Prisega

uredi
 
Vježba vojnika pred Rudolfovom vojarnom u Zagrebu

Prema Vježbovniku za carsku i kraljevsku vojsku iz godine 1873. svi vojnici Zajedničke vojske su polagali sljedeću prisegu vjernosti:

Svečano prisežem Bogu svemogućemu, da ću Njegovom Apostolskom Veličanstvu, našem Veličanstvu Vladaru i Gospodinu, Franji Josipu Prvom, Božjom milošću caru Austrije, kralju Češke itd. i apostolskom kralju Ugarske, biti vjeran i poslušan, te također najviše od svega slušati njegove generale i općenito sve naše nadređene i starije, a njih same poštovati i štititi, njihove naredbe i zapovijedi u svakoj službi slijediti, protiv svakog neprijatelja, koji god bio, i uvijek kad volja Njegovog Carskog i Kraljevskog Veličanstva to zatraži, na vodi i kopnu, danju i noću, u borbi, u oluji, boju i pothvatima svake vrste, jednom riječju, na svakom mjestu, u svako doba i u svakoj prilici boriti se hrabro i muževno, naše postrojbe, zastavu i topove ni u jednom slučaju napustiti, s neprijateljem ni u kakav sporazum ulaziti, te ponašati se uvijek kako nalaže ratni zakon i kako dobri ratni drugovi zaslužuju i na takav način časno živjeti i umrijeti. Tako mi Bog pomogao. Amen![21]

Prisega za pripadnike domobranstva je bila jednaka, s izuzetkom što je nakon "apostolskom kralju Ugarske" umetnuto "i sankcioniranim zakonima naše domovine", čime, u suprotnosti sa Zajedničkom vojskom, domobranstvo nije bilo obvezano prisegom samo monarhu, već i zakonima pojedine polovice države.[22]

Zastave

uredi
 
Stjegonoša Zajedničke vojske

Za razliku od ostalih zemalja, Austrougarska vojska nije imala posebnu zastavu za svaku pukovniju. U Zajedničkoj vojsci i austrijskom domobranstvu u upotrebi su bile bijela i carskožuta inačica. Postrojbe Zajedničke vojske koristile su bijelu inačicu, osim pukovnija br. 2, 4, 39, 41 i 57, koje su nosile carskožutu. Obje inačice za Zajedničku vojsku i c. i kr. domobranstvo nosile su na prednjoj strani veliki grb dinastije Habsburg. Carskožuta zastava nosila je i na stražnjoj strani isti grb (prikazan ispravno, a ne zrcalno) dok je bijela zastava na stražnjoj strani nosila lik Blažene Djevice Marije sa zvjezdanim vijencem. Zastave su bile na objema stranama obrubljene s tri stranice nizom crnih, žutih, crvenih i bijelih trokuta. Stijeg je bio obojan spiralno istim bojama. Na mimohodima i u svečanim prigodama vrh koplja bi se ukrasio kitom hrastova lišća.

Postojale su i posebne zastave za ugarsko i posebno za hrvatsko-slavonsko domobranstvo. Zastava pukovnija hrvatsko-slavonskog domobranstva bila je izmijenjena inačica ugarske zastave. Određeno je da hrvatske domobranske postrojbe nose oznaku (monogram) imena vladara i boje Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije uz grb hrvatsko-ugarske države.[23]

Ustroj

uredi

Ustrojbene cjeline i rodovi

uredi
 • Tehničke postrojbe
  • Pioniere
  • Sappeure
  • Željeznička pukovnija
  • Brzojavna pukovnija
  • Odjel za sredstva transporta
  • Pionierzeugswesen
 • Vojni graditelji
 • Sanitet
  • Liječnički časnički zbor
  • Sanitetske postrojbe
  • Odjel za lijekove
  • Veterinarska služba
 • Ekonomska uprava
  • Vojni opskrbni zavod
  • Monturski upravni zavod
  • Vojna riznica
  • Računarska služba
  • Intendanstvo
 • Povoz
 • Vojnoobrazovni zavodi
  • Časnički institut
  • Vojne niže realke
  • Vojne više realke
  • Vojna akademija
  • Kadetske škole
 • Vojno-geografski institut
 • Pričuvni časnički zbor
 • Vojno dušobrižništvo
 • Vojni zavod za invalide
 • Generalski zbor
 • Pobočnici
 • Stožeri
  • Generalski stožer
  • Topnički stožer
  • Stožer mjeriteljstva
 • C. i kr. tjelesna garda
  • Kr. ug. tjelesna garda
  • C. i kr. prva arcijerska tjelesna garda
  • C. i kr. trabantska tjelesna garda
  • C. i kr. tjelesni gardijski konjanički eskadron
  • C. i kr. tjelesna pješačka satnija
 • Vojno sudstvo
 • Vojna policija
 • Vojno-tehničko povjerenstvo

Austrougarska vojska u lipnju 1914.

uredi
 
Zborna područja Austrougarske vojske

Iako je car službeno bio vrhovni zapovjednik, zbog njegove poodmakle dobi do 1914. načelnik glavnog stožera, grof Conrad von Hötzendorf je stvarno upravljao vojskom. Hötzendorf je simpatizirao agresivnu vanjsku politiku te se zalagao za korištenje vojne sile za ostvarenje teritorijalnih ambicija prema Italiji i Srbiji.[24] Austrougarska vojska je rat dočekala sa sljedećim resursima:

 • 30.000 časnika
 • 410.000 dočasnika i vojnika
 • 87.000 konja
 • 1.200 topovskih cijevi

Nakon što je objavljen rat, 3.35 milijuna ljudi (pričuvnika prvog poziva i redovnih ročnika za 1914. godinu) okupljeno je za pokret. Pukovnije domobranstva, Landwehra i honvédséga su imale tri bojne, dok su pukovnije Zajedničke vojske imale četiri. Pričuvnici drugog poziva odmah su pozvani u Pučki ustanak, koji se aktivirao samo u slučaju rata. 1915. imena postrojbi su drastično pojednostavljena te su postrojbe izgubile počasne nazive. Primjreice, k.u.k. Infanterie-Regiment (Hoch und Deutschmeister) No.4 postala je Infanterie-Regiment No. 4.

Zajednička vojska

uredi
 
Carsko i kraljevsko konjaništvo, 1898.
 
Carsko i kraljevsko pješaštvo, 1898.

Pukovnije Zajedničke vojske nosile su oznaku "carske i kraljevske" (njem. "kaiserlich und königlich", k.u.k.) uz oznaku pokrajine iz koje dolaze.

 • 16 zborova
 • 49 pješačkih divizija - 76 pješačkih brigada - 14 brdskih brigada
 • 8 konjaničkih divizija - 16 konjaničkih brigada
 • 102 pješačke pukovnije (svaka četiri bojne) - 4 bh. pješačke pukovnije (svaka četiri bojne)
 • 4 carske tirolske lovačke pukovnije (Tiroler Kaiserjäger) (svaka četiri bojne)
 • 32 lovačke bojne (Feldjäger) - 1 bh. lovačka bojna (Bosnisch-Hercegowinisches Feldjäger Bataillon)
 • 42 poljske topničke pukovnije (Feldkanonen-Regimenter) - 14 poljske pukovnije haubica (Feldhaubitz-Regimenter)
 • 11 brdskih topničkih bitnica (izvorno Reitende Artillerie Division) - 14 bitnica teških haubica (izvorno schwere Haubitz-Division)
 • 11 brdske topničke pukovnije (Gebirgsartillerie Regimenter)
 • 6 pukovnije tvrđavskog topništva (Festungsartillerie Regimenter) - 8 nezavisnih bojni tvrđavskog topništva (selbst. Festungsartillerie Bataillone)
 • 15 dragunskih pukovnija - 16 husarskih pukovnija - 11 ulanskih pukovnija
 • 16 povoznih bojni
 • 23 inženjerijskih bojni (Sappeure/Pioniere) - 1 bojna graditelja mostova (Brücken Bataillon) - 1 eljeznička pukovnija (Eisenbahn-Regiment) - 1 dojavna pukovnija (Telegraphen-Regiment)
 
Bojna kaciga (čapka) 2. domobranske ulanske pukovnije

C. i kr. domobranstvo

uredi
 
Kaciga časnika k.u.k. draguna

Pukovnije austrijskog domobranstva nosile su oznaku "carske/kraljevske" (njem. "kaiserlich österreichisch/königlich böhmisch", k.k.). Carsko i kraljevsko domobranstvo je bilo stajaća vojska Austrije, odgovorno za obranu Cislajtanije.

 • 35 domobranskih pješačkih pukovnija (Landwehr Infanterie-Regimenter) (svaka tri bojne)
 • 6 domobranskih pukovnija ulana
 • 8 domobranskih poljsko-topničkih bojni (Feldkanonen) - 8 domobranskih bojni poljskih haubica (Feldhaubitz)

Brdsko pješaštvo i konjaništvo:

 • 2 domobranske brdske pješačke pukovnije (Gebirgsinfanterie-Regimenter), br. 4 i br. 27
 • 3 pukovnije tirolskih zemaljskih strijelaca (Tiroler Landesschützen Regimenter) - od siječnja 1917. Kaiserschützen; 3. pukovnija je imala četiri umjesto tri bojne
 • 1 bojna konjičkih tirolskih zemaljskih strijelaca (Reitende Tiroler Landesschützen)
 • 1 bojna konjičkih dalmatinskih zemaljskih strijelaca (Reitende Dalmatiner Landesschützen)

Kr. ugarsko domobranstvo

uredi

Kraljevsko ugarsko domobranstvo je bilo stajaća vojska Kraljevine Ugarske. Pukovnije su nosile oznaku "kraljevske ugarske".

 • 6 domobranskih (honvédskih) okružja (Distrikte)
 • 2 domobranske pješačke divizije (Infanterie Truppendivisionen)
 • 2 domobranske konjaničke divizije (Kavallerie Truppendivisionen)
 • 4 domobranske pješačke brigade (Infanteriebrigaden) - 12 nezavisnih domobranskih pješačkih brigada
 • 4 domobranske konjaničke brigade (Kavalleriebrigaden)
 • 32 domobranske pješačke pukovnije (Infanterie-Regimenter)
 • 10 domobranskih husarskih pukovnija (Husaren-Regimenter)
 • 8 domobranskih poljsko-topničkih pukovnija (Feldkanonen Regimenter) - 1 bitnica domobranskog brdskog topništva (Reitende Artillerie Abteilung)

Hrvatsko-slavonsko domobranstvo

uredi

Hrvatsko-slavonsko domobranstvo bilo je podređeno Zemaljskom ministarstvu domobranstva u Budimpešti. Sastojalo se od jednog okružja.

 • 1 domobransko okružje
 • 1 domobranska pješačka divizija
 • 2 domobranske pješačke brigade
 • 4 domobranske pješačke pukovnije
 • 1 domobranska husarska pukovnija
 • 1 domobranska poljsko-topnička pukovnija

Pučki ustanak

uredi

Pučki ustanak (njem. Landsturm) sastojao se od ljudi starosti od 34 do 55 godina koji su pripadali domobranstvu. Pučki ustanak je sačinjavao 40 pukovnija sa 136 bojni u Cislajtaniji te 32 pukovnije s 97 bojni u Translajtaniji. Iako je Pučki ustanak bio pričuvna sila namijenjena pružanju zamjene postrojbama na prvoj crti bojišnice, od njega je ustrojeno 20 brigada koje su se borile na prvoj crti do kraja rata s ostatkom vojske.

Činovi

uredi
Hrvatski nazivi prema c. i kr. vježbovniku, 1873.[25]
Pješaštvo Konjaništvo Topništvo Lovci Oznake činova Oznake činova - brdski lovci
Vojnici
vojnik / domobran
Infanterist (njem.)
honvéd (mađ.)
dragun/husar/ulan
Dragoner/Hussar/Uhlan
topnik
Kanonier
lovac
Jäger
 
razvodnik
Gefreiter
őrvezető (mađ.)
razvodnik
Gefreiter
Vormeister
főtűzér
obhodnjevođa
Patrouillenführer
járőrvezető
 
 
Dočasnici
desetnik
Korporal
tizedes (mađ.)
desetnik
Korporal
upravljač topa
Geschütz-Vormeister
podlovac
Unterjäger
 
 
vodnik
Zugsführer
szakaszvezető (mađ.)
vodnik
Zugsführer
vodnik
Zugsführer
vodnik
Zugsführer
 
 
narednik
Feldwebel
őrmester (mađ.)
stražmeštar
Wachtmeister
ognjar
Feuerwerker
nadlovac
Oberjäger
 
 
kadet-narednik (od 1908. kadet)
Kadett-Feldwebel
kadétőrmester (mađ.)
kadet-stražmeštar
Kadett-Wachtmeister
(Kadett)
kadet-ognjar
Kadett-Feuerwerker
(Kadett)
kadet-nadlovac
Kadett-Oberjäger
(Kadett
 
 
stožerni narednik
Stabs-Feldwebel
törzsőrmester (mađ.)
stožerni stražmeštar
Stabs-Wachtmeister
stožerni ognjar
Stabs-Feuerwerker
stožerni nadlovac
Stabs-Oberjäger
 
do 1914.
 
do 1914.
 
od 1914.
 
od 1914.
časnički namjesnik (od lipnja 1915.)
Offiziersstellvertreter
tiszthelyettes (mađ.)
časnički namjesnik
Offiziersstellvertreter
časnički namjesnik
Offiziersstellvertreter
časnički namjesnik
Offiziersstellvertreter
 
 
Časnici-aspiranti
kadet-časnički zamjenik (do 1908.)
Kadett-Offiziersstellvertreter
hadapród-tiszthelyettes (mađ.)
kadet-časnički zamjenik
Kadett-Offiziersstellvertreter
kadet-časnički zamjenik
Kadett-Offiziersstellvertreter
kadet-časnički zamjenik
Kadett-Offiziersstellvertreter
 
 
zastavnik (od 1908. zamijenio prijašnji čin)
Fähnrich
zászlós (mađ.)
zastavnik
Fähnrich
zastavnik
Fähnrich
zastavnik
Fähnrich
Niži časnici
poručnik
Leutnant
hadnagy (mađ.)
poručnik
Leutnant
poručnik
Leutnant
poručnik
Leutnant
 
 
natporučnik
Oberleutnant
főhadnagy (mađ.)
natporučnik
Oberleutnant
natporučnik
Oberleutnant
natporučnik
Oberleutnant
 
 
Satnici
satnik
Hauptmann
százados (mađ.)
Rittmeister satnik
Hauptmann
satnik
Hauptmann
 
 
Stožerni časnici
bojnik
Major
őrnagy (mađ.)
bojnik
Major
bojnik
Major
bojnik
Major
 
 
potpukovnik
Oberstleutnant
alezredes (mađ.)
potpukovnik
Oberstleutnant
potpukovnik
Oberstleutnant
potpukovnik
Oberstleutnant
 
 
pukovnik
Oberst
ezredes (mađ.)
pukovnik
Oberst
pukovnik
Oberst
pukovnik
Oberst
 
 
Generali
general-bojnik
Generalmajor
vezérőrnagy (mađ.)
 
podmaršal
Feldmarschalleutnant (FML)
altábornagy (mađ.)
podmaršal
Feldmarschalleutnant (FML)
podmaršal
Feldmarschalleutnant (FML)
podmaršal
Feldmarschalleutnant (FML)
 
general pješaštva
General der Infanterie (GdI)
gyalogsági tábornok (mađ.)
general konjaništva
General der Kavallerie (GdK)
lovassági tábornok
general topništva
Feldzeugmeister (FZM)
táborszernagy
/
 
general-pukovnik (od 1915.)
Generaloberst
vezérezredes (mađ.)
feldmaršal
Feldmarschall (FM)
tábornagy (mađ.)

Odore i oprema

uredi
 
Austrougarske odore 1912.

Stare bijele odore su zamijenjene u drugoj polovici 19. stoljeća tamnomodrima, koje su kasnije zamijenjene tzv. štuka-sivima, korištenima i u početku Prvog svjetskog rata. U rujnu 1915. poljska siva je prihvaćena kao nova službena boja odore.

Vojnici u pješaštvu sve do početka 1915. nisu nosili kacige, već vunene/pamučne taborske kape. Taj se propust nastojalo što prije ispraviti pribavljanjem kaciga od njemačke vojske, jer je broj poginulih vojnika sa strijelnim ranama glave bio prevelik.[26] Tijekom prvih mjeseci ratovanja na Drini, smrtnost kod ozljeda glave iznosila je i 73,3%, s time da je veliki broj ranjenika umro do bolnice.[26]

Literatura

uredi
 • G, Rothenburg. 1976. The Army of Francis Joseph. West Lafayette: Purdue University Press. ISBN 0911198415
 • Tado Oršolić: Vojno-teritorijalna podjela i reorganizacija Austrougarske vojske 1867.–1890., Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No.46. kolovoza 2004..

Izvori

uredi
 1. a b István Deák: Der k. (u) k. Offizier 1848– 1918, Beč – Köln – Weimer, 1991., str. 72.
    »Oba zakona predviđaju zajedničku vojsku i mornaricu podčinjenu državnom ratnom ministru, te tri domobranstva, naime austrijsko, ugarsko i hrvatsko-slavonsko (Die beiden Wehrgesetze sahen ein gemeinsames Heer und eine gemeinsame Marine unter einem Reichskriegsminister sowie drei Landwehren, nämlich eine östrreichische, eine ungarische und eine kroatisch-slawonische, vor.)«
  (István Deák)
 2. a b c d e Pojić, Milan; 2001., Ustroj Austrougarske vojske na ozemlju Hrvatske 1868.-1914., Arhivski vjesnik, No.43. ožujka 2001..
 3. Rothenburg, str. 97,99,113-17,124-25,159
 4. Rothenburg, str. 121
 5. Rothenburg, str. 130
 6. Rothenburg, str. 143
 7. Rothenburg, str. 101-02
 8. a b "Vojna enciklopedija", drugo izdanje, II svezak, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1973.
 9. Rothenburg, str. 81
 10. Rothenburg, str. 126.
 11. Rothenburg, str. 126, 165
 12. a b Rothenburg, str. 128
 13. Rothenburg, str. 118
 14. Rothenburg, str. 142,151
 15. a b Rothenburg, str. 78
 16. Rothenburg, str. 125/6
 17. Günther Kronenbitter: „Krieg im Frieden“. Die Führung der k.u.k. Armee und die Großmachtpolitik Österreich-Ungarns 1906–1914. Verlag Oldenbourg, München 2003, ISBN 3-486-56700-4, S. 148
 18. a b Rothenburg, str. 175
 19. Hrvatski državni arhiv, arhivski popis: Vojno-građevinski odjel [[XIII. hrvatsko-slavonski korpus|XIII. zbora]] [1871] 1883/1918, Broj fonda: HR HDA 466, Zagreb, 1999. Inačica izvorne stranice arhivirana 29. siječnja 2016. Pristupljeno 20. ožujka 2013. journal zahtijeva |journal= (pomoć)
 20. a b Erwin A. Schmidl: Die k.u.k. Armee: Integrierendes Element eines zerfallenden Staates? In: Michael Epkenhans (Hrsg.): Das Militär und der Aufbruch in die Moderne, 1860 bis 1890. Armeen, Marinen und der Wandel von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Europa, den USA sowie Japan. (= Beiträge zur Militärgeschichte 60.) Verlag Oldenbourg, München 2003, ISBN 3-486-56760-8, S. 143–150, hier: S. 144f.
 21. Dienstreglement für das kaiserlich königliche Heer (I. Teil, Dienstbuch A-10, a), 1873
 22. Johann Christoph Allmayer-Beck: Das Heeresgeschichtliche Museum Wien. Saal VI - Die k.(u.)k. Armee von 1867-1914, Wien 1989, S. 51 f.
 23. Pojić, Milan; 2001., Ustroj Austrougarske vojske na ozemlju Hrvatske 1868.-1914., Arhivski vjesnik, No.43. ožujka 2001..
    »U kraljevinah Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji zapoviedni jezik domobranstva je hrvatski jezik, barjak mu nosi (...) oznaku imena Nj. Veličanstva sjedinjene boje kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, te grb ugarske države.«
  (Članak 18. Zakonskog članka XLl., 1868.)
 24. Austria in 1914 (engleski). Pristupljeno 10. prosinca 2014.
 25. (njem.) Mr. Zvonko Orešković: Die zeitgenössische Kroatische Militärterminologie und die Geschichte ihrer Entstehung Verfasser (Dissertation), Universität Wien, Beč, 2010., str. 119-125.
 26. a b Vijoleta Herman-Kaurić: Sjećanja dr. Vatroslava Florschütza sa ratištâ Prvoga svjetskoga rata, Society of German National Minority Yearbook, Vol.15 No.1 October 2008., str. 42.

Vanjske poveznice

uredi

Sestrinski projekti

uredi
 Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Austrougarska vojska

Mrežna sjedišta

uredi