Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Jotacija (grč. Ιώτα, iota = J, j) glasovna je promjena spajanja nepalatalnog suglasnika c, d, g, h, k, l, n, s, t i z s glasom j, pri čemu se u riječima tvore palatalni suglasnici č, đ, ž, š, lj, nj i ć.

Primjeri jotacije

uredi
  • c + j = č
klicati – kličem, micati – mičem
  • d + j = đ
mlad – mlađi
  • g + j = ž
blag – blaži; slagati – slažem
  • h + j = š
suh – suši; mahati – mašem
  • k + j = č
jak – jači; vikati – vičem
  • l + j = lj
dalek – dalji
  • n + j = nj
tanak – tanji
  • s + j = š
pisati – pišem
  • t + j = ć
platiti – plaćen
  • z + j = ž
brz – brži; mazati – mažem

Jotacija djeluje na cijeli završni suglasnički skup, npr:

gustgušći
grozdgrožđe
drhtatidršćem

Epenteza

uredi

Epenteza je pojava kad se između usnenih suglasnika b, m, p i zubno usnenog suglasnika v te palatala j umetne suglasnik l, koji s glasom j daje lj. Smatra se jotacijom, a taj se glas l naziva epentetsko l.

glup – gluplji, grob – groblje, zdrav – zdravlje, hramati – hramljem, pretpostaviti – pretpostavljam