Ovo je glavno značenje pojma Prijevoj. Za druga značenja pogledajte Planinski prijevoj.
Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Prijevoj ili apofonija glasovna je promjena u kojoj se izmjenjuju ("previjaju") samoglasnici u osnovi srodnih riječi. Čest je u njemačkome jeziku – (tzv. ablaut), a nije rijedak i u engleskome jeziku, posebice kod tzv. nepravilnih glagola (sing – sang – sung).

U hrvatskom jeziku

uredi

Ova se promjena beziznimno provodila u povijesnome razvoju hrvatskoga jezika, a danas se ta pravila dosljedno ne primjenjuju.

Neki primjeri:

  • pomoći – pomagati
  • taknuti – ticati
  • lijegati – ležati – log
  • dovesti – dovoziti – dovažati
  • zovem – zvati – zov – zvanje
  • teći – točiti – tjecati – pretakati – tok – tijek

Vidi još

uredi