Palatalizacija

suglasnici k, g, h, c ispred i ili e prelaze u č, ž, š.
Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Palatalizacija (lat. palatum = nepce) glasovna je promjena u hrvatskom jeziku gdje se suglasnici k, g, h ispred i ili e mijenjaju u č, ž, š.

Primjeri palatalizacijeUredi


Palatalizacija se provodi u sljedećim primjerima:


seljak - seljače, vrag - vraže, orah - oraše, junak - junače


teku - tečem, peku - pečem, strigu - strižem, mogu - mož


rekoh - reče, stigoh - stiže, digoh - diže, ispekoh - ispeče


  • u tvorbi nekih glagola i imenica
muka - mučiti, zrak - zračiti, trag - tražiti, sluga - služiti, njuh - njušiti
junak - junačina, rak - račić, prah - prašina, muha - mušica, majka - majčica, čovjek - čovječuljak, otok - otočje, ruka - ručetina - ručica


dah - dašak, Kartaga - Kartažani, bog - božji, strah - strašan


U nekim se riječima palataliziraju i glasovi c i z ispred samoglasnika e i i:

stric - striče - stričev, lovac - lovče - lovčev, zec - zeče - zečevi, ulica - uličica, ptica - ptičica - ptičurina, letimice - letimičan
vitez - viteže, knez - kneže

Odstupanja od palatalizacijeUredi


Palatalizacija se ne provodi u sljedećim primjerima:


kolega - kolegica, pjega - pjegica, točka - točkica, mačka - mačkica, buha - buhica


baka - bakin, seka - sekin, zeko - zekin, maca - macin


Dvostrukosti kod palatalizacijeUredi


Danica - Daničin - Danicin, Ivica - Ivičin - Ivicin, Ankica - Ankičin - Ankicin