Palatalizacija

suglasnici k, g, h, c ispred i ili e prelaze u č, ž, š.
Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Palatalizacija (lat. palatum = nepce) glasovna je promjena u hrvatskom jeziku gdje se suglasnici k, g, h ispred i ili e mijenjaju u č, ž, š.

Primjeri palatalizacije

uredi


Palatalizacija se provodi u sljedećim primjerima:


seljak – seljače, vrag – vraže, orah – oraše, junak – junače


teku – tečem, peku – pečem, strigu – strižem, mogu – mož


rekoh – reče, stigoh – stiže, digoh – diže, ispekoh – ispeče


  • u tvorbi nekih glagola i imenica
muka – mučiti, zrak – zračiti, trag – tražiti, sluga – služiti, njuh – njušiti
junak – junačina, rak – račić, prah – prašina, muha – mušica, majka – majčica, čovjek – čovječuljak, otok – otočje, ruka – ručetina – ručica


dah – dašak, Kartaga – Kartažani, bog – božji, strah – strašan


U nekim se riječima palataliziraju i glasovi c i z ispred samoglasnika e i i:

stric – striče – stričev, lovac – lovče – lovčev, zec – zeče – zečevi, ulica – uličica, ptica – ptičica – ptičurina, letimice – letimičan
vitez – viteže, knez – kneže

Odstupanja od palatalizacije

uredi


Palatalizacija se ne provodi u sljedećim primjerima:


kolega – kolegica, pjega – pjegica, točka – točkica, mačka – mačkica, buha – buhica


baka – bakin, seka – sekin, zeko – zekin, maca – macin


Dvostrukosti kod palatalizacije

uredi


Danica – Daničin – Danicin, Ivica – Ivičin – Ivicin, Ankica – Ankičin – Ankicin