Lokalna samouprava Federacije Bosne i Hercegovine

Lokalna samouprava Federacije Bosne i Hercegovine organizirana je i ostvaruje se u općinama i gradovima kao jedinicama lokalne samouprave, a izvršavaju je tijela lokalne samouprave i građani, u skladu s Ustavom, zakonima i statutom jedinice lokalne samouprave. Općine, odnosno gradovi u Federaciji BiH su monotipskog karaktera, s jednakim ovlaštenjima.

Općine i gradovi u Federaciji BiH (plavo)

Općina je jedinica lokalne samouprave koja je na osnovi ispunjavanja propisanih uvjeta uspostavljena zakonom. Ona je osnovna jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH. Grad je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva. Grad se, osim ustavom, uspostavlja federalnim zakonom na osnovi sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, odnosno odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane uvjete iz zakona, a koja ima najmanje 30 000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom središtu kao zaokruženom urbanom području živi najmanje 10 000 stanovnika. Grad u smislu ovog zakona predstavlja sjedište županije i u slučaju neispunjavanja drugih uvjeta iz zakona.[1]

Ustavom iz 1994., općina je bila određena kao jedini oblik samouprave. Amandmanom iz 1996., među oblicima lokalne samouprave navedeni su općina i grad. Dodatnim amandmanom od 1997., posebno je uređen status Grada Sarajeva kao glavnog grada i Grada Mostara. Na snazi je između 1995. i 2006. bio Zakon o lokalnoj samoupravi Federacije BiH. Zakone o lokalnoj samoupravi usvojile su i županije,[2] dok je Federacija BiH usvojila novi Zakon o principima lokalne samouprave.[3] Novim zakonskim promjenama prihvaćeno je moderno shvaćanje lokalne samouprave kao prava lokalnih tijela da upravljaju dijelom lokalnih poslova u interesu lokalnog stanovništva; u monotipnu strukturu, pored općine, uveden je i grad kao jedinica lokalne samouprave; proširene su nadležnosti općine; i promijenjen je način izbora načelnika, koji se od usvajanja novog zakona bira neposredno, a ne posredno putem općinskog vijeća.[1]

Popis općina i gradova po županijamaUredi

Unsko-sanska županijaUredi

Unsko-sanska županija ima tri grada i pet općina.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Grad Bihać[4]   Bihać 61.186 67,98 900 59 Jasmina Ćoralić neovisna
2. Grad Cazin[5]   Cazin 69.411 196,3 353,6 54 Nermin Ogrešević NES
3. Općina Velika Kladuša[6]   Velika Kladuša 44.770 135,26 331 49 Fikret Abdić LS BiH
4. Općina Bužim[7]   Bužim 20.298 157,35 129 7 Mersudin Nanić SDA
5. Grad Bosanska Krupa[8]   Bosanska Krupa 29.659 52,87 561 37 Armin Halitović SDP BiH
6. Općina Bosanski Petrovac[9]   Bosanski Petrovac 7.946 11,21 709 35 Mahmut Jukić SDA
7. Općina Ključ[10]   Ključ 18.714 52,27 358 41 Nedžad Zukanović SDP BiH
8. Općina Sanski Most[11]   Sanski Most 47.359 60,64 781 67 Faris Hasanbegović SDA

Županija PosavskaUredi

Županija Posavska ima jedan grad i dvije općine.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Općina Domaljevac-Šamac[12]   Domaljevac-Šamac 5.216 117,48 44,4 6 Stjepan Piljić HDZ BiH
2. Općina Odžak[13]   Odžak 21.289 134,4 158,4 14 Nada Ćulap HDZ BiH
3. Grad Orašje[14]   Orašje 21.584 177,21 121,8 14 Marijan Oršolić HDZ BiH

Tuzlanska županijaUredi

Tuzlanska županija ima šest gradova i sedam općina.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelink/
gradonačelnik
stranka
1. Općina Banovići[15]   Banovići 23.431 126,65 185 20 Bego Gutić SDA
2. Grad Gradačac[16]   Gradačac 41.836 191,91 218 34 Edis Dervišagić SDP BiH
3. Općina Kladanj[17]   Kladanj 13.041 39,4 331 48 Jusuf Čavkunović PDA
4. Grad Lukavac[18]   Lukavac 46.731 138,67 337 44 Edin Delić SD BiH
5. Grad Srebrenik[19]   Srebrenik 42.762 172,43 248 49 Nermin Tursić SDA
6. Grad Tuzla[20]   Tuzla 120.441 409,66 294 66 Jasmin Imamović SDP BiH
7. Grad Živinice[21]   Živinice 61.201 210,31 291 29 Samir Kamenjaković SDA
8. Općina Čelić[22]   Čelić 12.083 86,31 140 20 Admir Hrustanović SBiH
9. Općina Doboj Istok[23]   Doboj Istok 10.866 265,02 41 6 Kemal Bratić SDA
10. Općina Sapna[24]   Sapna 12.136 102,85 118 13 Zudin Mahmutović SDA
11. Općina Teočak[25]   Teočak 7.607 262,31 29 10 Tajib Muminović SDA
12. Grad Gračanica[26]   Gračanica 48.395 224,05 216 23 Nusret Helić SDP BiH
13. Općina Kalesija[27]   Kalesija 36.748 182,83 201 28 Sead Džafić SDA

Zeničko-dobojska županijaUredi

Zeničko-dobojska županija ima tri grada i devet općina.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Općina Breza[28]   Breza 14.564 199,78 72,9 28 Vedad Jusić SDA
2. Općina Kakanj[29]   Kakanj 38.937 103,28 377 106 Mirnes Bajtarević SDA
3. Općina Maglaj[30]   Maglaj 24.980 99,13 252 40 Mirsad Mahmutagić SDP BiH
4. Općina Olovo[31]   Olovo 10.578 25,94 407,8 45 Đemal Memagić SDA
5. Općina Tešanj[32]   Tešanj 46.135 253,93 155,9 41 Suad Huskić SDA
6. Općina Vareš[33]   Vareš 9.556 24,5 390,1 85 Zdravko Marošević HDZ BiH
7. Grad Visoko[34]   Visoko 41.352 179,17 230,8 88 Mirza Ganić SDA
8. Grad Zavidovići[35]   Zavidovići 40.272 72,43 556 47 Hašim Mujanović NES
9. Grad Zenica[36]   Zenica 115.134 206,15 558,5 83 Fuad Kasumović BHI
10. Općina Žepče[37]   Žepče 31.582 111,99 282 41 Mato Zovko HDZ BiH
11. Općina Doboj Jug[38]   Doboj Jug 4.409 432,25 10,2 2 Mirnes Tukić SDA
12. Općina Usora[39]   Usora 7.568 151,97 49,8 13 Zvonimir Anđelić HDZ BiH

Bosansko-podrinjska županija GoraždeUredi

Bosansko-podrinjska županija Goražde ima jedan grad i dvije općine.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Općina Foča-Ustikolina[40]   Foča-Ustikolina 2.213 13,06 169,4 32 Mujo Sofradžija neovisni
2. Grad Goražde[41]   Goražde 22.080 88,75 248,8 144 Ernest Imamović SDP BiH
3. Općina Pale-Prača[42]   Pale-Prača 1.043 12,07 86,4 15 Almin Ćutuk SDA

Županija Središnja BosnaUredi

Županija Središnja Bosna ima dvanaest općina.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Općina Bugojno[43]   Bugojno 34.559 95,73 361 78 Hasan Ajkunić SDA
2. Općina Busovača[44]   Busovača 18.488 117,01 158 47 Asim Mekić SDA
3. Općina Donji Vakuf[45]   Donji Vakuf 14.739 46,06 320 68 Huso Sušić neovisni
4. Općina Fojnica[46]   Fojnica 13.047 42,64 306 55 Sabahudin Klisura SDA
5. Općina Gornji Vakuf-Uskoplje[47]   Gornji Vakuf-Uskoplje 22.304 55,48 402 52 Sead Čaušević SDA
6. Općina Kiseljak[48]   Kiseljak 21.919 132,84 165 82 Mladen Mišurić-Ramljak HDZ BiH
7. Općina Kreševo[49]   Kreševo 5.638 37,84 149 27 Renato Pejak HDZ BiH
8. Općina Novi Travnik[50]   Novi Travnik 25.107 103,75 242 52 Stjepan Dujo HDZ BiH
9. Općina Travnik[51]   Travnik 57.543 108,78 529 90 Kenan Dautović SDA
10. Općina Vitez[52]   Vitez 27.006 169,85 159 34 Boris Marjanović HDZ BiH
11. Općina Dobretići[53]   Dobretići 2.041 34,59 59 18 Ivo Čakarić HSS SR
12. Općina Jajce[54]   Jajce 30.758 90,73 339 58 Edin Hozan SDA

Hercegovačko-neretvanska županijaUredi

Hercegovačko-neretvanska županija ima četiri grada i pet općina.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Grad Čapljina[55]   Čapljina 28.122 109,85 256 32 Smiljan Vidić HDZ BiH
2. Općina Čitluk[56]   Čitluk 18.552 102,5 181 21 Marin Radišić HDZ BiH
3. Općina Jablanica[57]   Jablanica 10.580 35,15 301 33 Damir Šabanović SDP BiH
4. Grad Konjic[58]   Konjic 26.381 22,57 1.169 168 Osman Ćatić SDA
5. Općina Neum[59]   Neum 4.960 22,04 225 27 Dragan Jurković HDZ BiH
6. Općina Prozor-Rama[60]   Prozor-Rama 16.297 34,17 477 56 Jozo Ivančević neovisni
7. Općina Ravno[61]   Ravno 3.328 11,64 286 54 Andrija Šimunović HDZ BiH
8. Grad Mostar[62]   Mostar 113.169 96,31 1.175 60 Mario Kordić HDZ BiH
9. Grad Stolac[63]   Stolac 14.889 44,98 331 26 Stjepan Bošković HDZ BiH

Županija ZapadnohercegovačkaUredi

Županija Zapadnohercegovačka ima dva grada i dvije općine.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Općina Grude[64]   Grude 17.865 80,91 220,8 13 Ljubo Grizelj HDZ BiH
2. Grad Široki Brijeg[65]   Široki Brijeg 29.809 76,91 387,6 34 Miro Kraljević HDZ BiH
3. Grad Ljubuški[66]   Ljubuški 29.521 100,86 292,7 35 Vedran Markotić HDZ BiH
4. Općina Posušje[67]   Posušje 20.698 44,89 461,1 20 Ante Begić HDZ BiH

Sarajevska županijaUredi

Sarajevska županija ima jedan grad i pet općina. Grad Sarajevo, međutim, ima četiri općine - Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Grad Sarajevo[68]   Sarajevo 291.422 2.059,52 141,5 0 Benjamina Karić SDP BiH
# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelink/
gradonačelnik
stranka
1. Općina Centar[69]   Centar 59.238 1.795,09 33 6 Srđan Mandić NS
2. Općina Hadžići[70]   Hadžići 24.979 91,4 273,3 62 Hamdo Ejubović SDA
3. Općina Ilijaš[71]   Ilijaš 20.504 66,44 308,6 74 Akif Fazlić SDA
4. Općina Novi Grad[72]   Novi Grad 124.471 2.637,1 47,2 3 Semir Efendić SBiH
5. Općina Ilidža[73]   Ilidža 71.892 501,34 143,4 12 Nermin Muzur NiP
6. Općina Novo Sarajevo[74]   Novo Sarajevo 68.802 6.949,7 9,9 3 Hasan Tanović SDP BiH
7. Općina Stari Grad[75]   Stari Grad 38.911 757,02 51,4 8 Ibrahim Hadžibajrić NES
8. Općina Trnovo[76]   Trnovo 1.830 5,41 338,4 55 Ibro Berilo SDA
9. Općina Vogošća[77]   Vogošća 27,816 387,95 71,70 21 Edin Smajić SDA

Hercegbosanska županijaUredi

Hercegbosanska županija ima jedan grad i pet općina.

# općina/grad grb sjedište stanovništvo st./km2 površina
km2
broj
naselja
načelnik/
gradonačelnik
stranka
1. Općina Bosansko Grahovo[78]   Bosansko Grahovo 3.091 3,96 780 35 Uroš Đuran SNSD
2. Općina Tomislavgrad[79]   Tomislavgrad 33.032 34,15 967,4 61 Ivan Buntić HNP
3. Općina Glamoč[80]   Glamoč 4.038 3,91 1.033,6 55 Nebojša Radivojša SNSD
4. Grad Livno[81]   Livno 37.487 37,71 994 59 Darko Čondrić HDZ BiH
5. Općina Kupres[82]   Kupres 5.573 9,78 569,8 36 Zdravko Mioč HDZ BiH
6. Općina Drvar[83]   Drvar 7.506 12,74 589,3 25 Dušica Runić SNSD

IzvoriUredi

BilješkeUredi

 1. a b Mujakić, 2010., str. 1050.
 2. Mujakić, 2010., str. 1048.
 3. Mujakić, 2010., str. 1049.
 4. Službeni grad Bihać. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 5. Općina Cazin. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 6. Općina Velika Kladuša. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 7. Općina Bužim. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 8. Grad Bosanska Krupa, pristupljeno 20. listopada 2022.
 9. Općina Bosanski Petrovac. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 10. Općina Ključ. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 11. Općina Sanski Most. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 12. Općina Domaljevac-Šamac. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 13. Općina Odžak. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 14. Grad Orašje, pristupljeno 20. listopada 2022.
 15. Općina Banovići. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 16. Općina Gradačac. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 17. Općina Kladanj. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 18. Grad Lukavac, pristupljeno 20. listopada 2022.
 19. Općina Srebrenik. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 20. Službeni grad TuzlaInačica izvorne stranice arhivirana 21. siječnja 2021.. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 21. Općina Živinice. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 22. Općina Čelić. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 23. Općina Doboj Istok. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 24. Općina Sapna. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 25. Općina Teočak. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 26. Općina Gračanica. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 27. Općina Kalesija. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 28. Općina Breza. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 29. Općina Kakanj. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 30. Općina Maglaj. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 31. Općina Olovo. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 32. Općina Tešanj. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 33. Općina VarešInačica izvorne stranice arhivirana 4. ožujka 2016.. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 34. Općina Visoko. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 35. Grad Zavidovići, pristupljeno 20. listopada 2022.
 36. Službeni grad Zenica. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 37. Općina Žepče. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 38. Općina Doboj Jug. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 39. Općina Usora. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 40. Općina Foča-Ustikolina. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 41. Općina GoraždeInačica izvorne stranice arhivirana 10. ožujka 2016.. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 42. Općina Pale-Prača. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 43. Općina Bugojno. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 44. Općina Busovača. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 45. Općina Donji Vakuf. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 46. Općina FojnicaInačica izvorne stranice arhivirana 4. ožujka 2016.. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 47. Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 48. Općina Kiseljak. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 49. Općina Kreševo. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 50. Općina Novi Travnik. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 51. Općina Travnik. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 52. Općina Vitez. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 53. Općina Dobretići. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 54. Općina Jajce. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 55. Općina Čapljina. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 56. Općina Čitluk. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 57. Općina Jablanica. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 58. Grad Konjic, pristupljeno 20. listopada 2022.
 59. Općina Neum. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 60. Općina Prozor. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 61. Općina Ravno. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 62. Službeni grad Mostar. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 63. Grad Stolac, pristupljeno 20. listopada 2022.
 64. Općina Grude. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 65. Službeni grad Široki Brijeg. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 66. Općina Ljubuški. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 67. Općina Posušje. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 68. Službeni grad Sarajevo. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 69. Općina Centar Sarajevo. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 70. Općina Hadžići. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 71. Općina Ilijaš. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 72. Općina Novi Grad (Sarajevo). Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 73. Općina Ilidža. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 74. Općina Novo Sarajevo. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 75. Općina Stari Grad (Sarajevo). Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 76. Općina Trnovo (FBiH). Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 77. Općina Vogošća. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 78. Općina Bosansko Grahovo. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 79. Općina Tomislavgrad. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 80. Općina Glamoč. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 81. Općina Livno. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 82. Općina Kupres. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.
 83. Općina Drvar. Nezavisna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. ožujka 2017.

BibliografijaUredi

 • Mujakić, Muhamed: "Lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine - koncept, nadležnosti i organi", u: Hrvatska javna uprava, god 10 (2010.), br. 4, str. 1045. – 1058.