Kreševski dekanat

Kreševski dekanat je rimokatolički dekanat u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Pripada Fojničkom arhiđakonatu kojem još pripadaju Ramski, Sarajevski i Sutješki dekanat. Dekan Kreševskog dekanata je OFM Stipan Radić u Lepenici. Unutar Kreševskog dekanata su župe: Banbrdo, Brestovsko, Busovača, Deževice, Fojnica, Gromiljak, Kiseljak, Kreševo, (ekspozitura Visoko).[1] Župa Banbrdo posvećena je sv. Ani i sjedište joj je u Lepenici. Župa Brestovsko posvećena je Rođenju BDM i sjedište joj je u Brestovskom, Dugo polje bb. Župa Busovača posvećena je sv. Anti Padovanskome i sjedište joj je u Busovači, Marka Alaupovića bb. Župa Deževice posvećena je Snježnoj Gospi i sjedište joj je u Kreševu. Župa Fojnica posvećena je Duhu Svetome i sjedište joj je u Fojnici, fra Anđela Zvizdovića 4. Župa Gromiljak posvećena je Imenu Marijinu i sjedište joj je u Kiseljaku. Župa Kiseljak posvećena je sv. Iliji Proroku i sjedište joj je u Kiseljaku, Crkveni put bb. Župa Kreševo posvećena je Uznesenju BDM i sjedište joj je u Kreševu, Grge Martića 1. Župa-ekspozitura Visoko posvećena je sv. Bonaventuri i sjedište joj je u Visokom, Bosne Srebrene 4.[2]

IzvoriUredi

  1. Vrhbosanska nadbiskupijaInačica izvorne stranice arhivirana 28. listopada 2018. Ustrojstvo > Dekanati (pristupljeno 28. listopada 2018.)
  2. Vrhbosanska nadbiskupijaInačica izvorne stranice arhivirana 20. studenoga 2017. Ustrojstvo > Župe (pristupljeno 28. listopada 2018.)