Sutješki dekanat

Sutješki dekanat je rimokatolički dekanat u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Pripada Fojničkom arhiđakonatu kojem još pripadaju Kreševski, Ramski i Sarajevski dekanat. Dekan Sutješkog dekanata je Anto Ćosić u Brezi. Unutar Sutješkog dekanata su župe: Borovica, Breza, Haljinići, Ilijaš, Jelaške, Kakanj, Kraljeva Sutjeska, Vareš, Vijaka, Vukanovići, ekspozitura Olovo.[1] Župa Borovica posvećena je Preobraženju Gospodinovo i sjedište joj je u Varešu. Župa Breza posvećena je sv. Barbari i sjedište joj je u Brezi, Filipa Lastrića 3. Župa Haljinići posvećena je Uznesenju BDM i sjedište joj je u Haljinićima. Župa Ilijaš posvećena je sv. Marku Evanđelistu i sjedište joj je u Ilijašu, Novo naselje bb. Župa Jelaške posvećena je Uzvišenju sv. Križa i sjedište joj je u Stojčićima.[2] Župa Kakanj posvećena je sv. Petru i Pavlu i sjedište joj je u Kaknju, Mehmeda Skopljaka 2. Župa Kraljeva Sutjeska posvećena je sv. Ivanu Krstitelju i sjedište joj je u Kraljevoj Sutjesci. Župa Vareš posvećena je sv. Mihovilu arkanđelu i sjedište joj je u Varešu, Put mira 25. Župa Vijaka posvećena je Bezgrješnom začeću BDM i sjedište joj je u Gornjoj Vijaci bb, Vareš. Župa Vukanovići posvećena je sv. Anti Padovanskome i sjedište joj je u Kaknju. Župa-ekspozitura Olovo je svetište Majke Božje i sjedište joj je u Gornjem Olovu, Olovo.[3]

IzvoriUredi

  1. Vrhbosanska nadbiskupijaInačica izvorne stranice arhivirana 28. listopada 2018. Ustrojstvo > Dekanati (pristupljeno 28. listopada 2018.)
  2. Položaj župeInačica izvorne stranice arhivirana 11. siječnja 2021., zupa-jelaske.org, preuzeto 9. siječnja 2021.
  3. Vrhbosanska nadbiskupijaInačica izvorne stranice arhivirana 20. studenoga 2017. Ustrojstvo > Župe (pristupljeno 28. listopada 2018.)