Popis postrojba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske

popis na Wikimediji

Partizanski odredi bili su početni oblik organizacije NOVJ-a. Ustrojavani su po teritorijalnom principu, a veličina je varirala od nekoliko desetina do oko tisuće vojnika. Na području Hrvatske ustrojeno ih je 71 partizanski odred i 64 brigade, više nego i u jednoj drugoj republici bivše SFRJ. Kasnije su brigade intengrirane u krupnije postrojbe, divizije, kojih je na području Hrvatske osnovano 16. Divizije su obično imale do nekoliko tisuća boraca. Od kraja 1943. godine, u Hrvatskoj se počinju formirati korpusi, od kojih je do kraja rata djelovalo ukupno pet, a svaki se sastojao od nekoliko desetina tisuća boraca.

OdrediUredi

1. Banijski

2. Bilogorski

3. Bjelovarski

4. Biokovski

5. Brački

6. Bribirski

7. Bukovički

8. Buzetsko-porečki

9. Cetinski

10. Četvrti lički

11. Dalmatinsko-dinarski

12. Daruvarski

13. Diljski

14. Dinarski

15. Drugi kordunski

16. Drugi istarski pulski

17. Drugi lički

18. Drugi primorsko-goranski

19. Drugi slavonski

20. Grahorsko-peuljski

21. Gavrilo Princip

22. Hvarski

23. Južnodalmatinski

24. Kalinski (Kalinački)

25. Karlovački

26. Kninski

27. Korčulanski

28. Kordunaški

29. Lički

30. Makarski

31. Matija Gubec

32. Mljetski

33. Mosećko-Svilajnski

34. Moslavački

35. Mosorski

36. Neretvanski

37. Papučko-krndijski

38. Pelješki

39. Petrinjski

40. Plašćanski

41. Plavi Jadran

42. Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ-a

43. Podravski NOP oderd 6 korpusa NOVJ-a

44. Posavski korpus 10 korpusa NOVJ-a

45. Požeški

46. Primorsko-goranski

47. Prominski

48. Prvi istarski

49. Prvi kordunski

50. Prvi lički «Velebit»

51. Prvi primorsko-goranski

52. Prvi slavonski

53. Samoborsko-jaskanski

54. Segetsko-marinski

55. Sjevernodalmatinski

56. Sjevernootočki

57. Sinjski

58. Sisački

59. Solinski

60. Splitski

61. Srednjodalmatinski

62. Sušačko-kastavski

63. Šibenski

64. Treći lički

65. Treći NOP odered 4. operativne zone Hrvatske

66. Turopoljsko-posavski

67. Vrlički

68. Zadarski

69. Zagorski (Krapinski)

70. Zagrebački

71. Žumberačko-pokupski

BrigadeUredi

 1. Prva lička proleterska udarna brigada NOVJ-a
 2. Druga lička proleterska udarna brigada NOVJ-a
 3. Sedma banijska udarna brigada NOVJ-aVasilj Gaćeša
 4. Osma banijska udarna brigada NOVJ-a
 5. Prva dalmatinska proleterska udarna brigada NOVJ-a
 6. Treća lička proleterska udarna brigada NOVJ-a
 7. Peta kordunaška udarna brigada NOVJ-a
 8. Druga dalmatinska proleterska udarna brigada NOVJ-a
 9. Dvanaesta slavonska proleterska udarna brigada NOVJ-a
 10. Šesta primorsko-goranska brigada NOVJ-a
 11. Trinaesta proleterska udarna brigada NOVJ-aRade Končar
 12. Treća dalmatinska udarna brigada NOVJ-a
 13. Četrnaesta primorsko-goranska brigada NOVJ-a
 14. Petnaesta primorsko-goranska (plašćanska) brigada NOVJ-a
 15. Šesnaesta banijska udarna brigada NOVJ-a
 16. Sedamnaesta slavonska udarna brigada NOVJ-a
 17. Šesnaesta omladinska udarna brigadaJoža Vlahović
 18. Četvrta dalmatinska brigada NOVJ-a
 19. Osamnaesta slavonska udarna brigada NOVJ-a
 20. Peta dalmatinska brigada NOVJ-a
 21. Treća udarna brigada Sedme banijske divizije NOVJ-a
 22. Dvadesetprva slavonska udarna brigada NOVJ-a
 23. Četvrta brigada Sedme banijske divizije NOVJ-a
 24. Partizanska brigada Braća Radić
 25. Osma dalmatinska (šibenska) brigada NOVJ-a
 26. Deveta dalmatinska (trogirska) brigada NOVJ-a
 27. Deseta dalmatinska (cetinska) brigada
 28. Druga (moslavačka) brigada Druge operativne zone
 29. Dvanaesta dalmatinska brigada
 30. Treća primorsko-goranska brigada Trinaeste divizije
 31. Prva istarska brigadaVladimir Gortan
 32. Druga istarska brigada NOVJ-a
 33. Brodska brigada NOVJ-a
 34. Četvrta primorsko-goranska brigada Trinaeste divizije NOVJ-a
 35. Trinaesta dalmatinska (južnodalmatinska) brigada NOVJ-a
 36. Jedanaesta dalmatinska udarna brigada NOVJ-a
 37. Šesta dalmatinska (bukovička) brigada NOVJ-a
 38. Sedma dalmatinska udarna brigada NOVJ-a
 39. Čehoslovačka brigada Jan Žiška
 40. Partizanska brigadaMatija Gubec
 41. Prva brigada 35. divizije NOVJ-a
 42. Udarna brigadaFranjo Ogulinac Seljo
 43. Prva (moslavačka) brigada 33. divizije NOVJ-a
 44. Druga (moslavačka) brigada 33. divizije NOVJ-a
 45. Prva muslimanska brigada NOVJ-a
 46. Osječka brigada NOVJ-a
 47. Druga muslimanska brigada NOVJ-a
 48. Karlovačka brigada NOVJ-a
 49. Prva zagorska brigada NOVJ-a
 50. Četrnaesta dalmatinska (bukovička) brigada NOVJ-a
 51. Treća primorsko-goranska brigada Trinaeste divizije
 52. Virovitička brigada NOVJ-a
 53. Žumberačka brigada NOVJ-a
 54. Treća istarska brigada NOVJ-a
 55. Partizanska brigadaNikola Demonja
 56. Četvrta udarna brigada Dvanaeste slavonske divizije
 57. Artiljerijska brigada 28. divizije
 58. Partizanska brigadaMihovil Pavlek Miškina
 59. Artiljerijska brigada Šeste divizije
 60. Artiljerijska brigada Šestog korpusa
 61. Artiljerijska brigada Osmog korpusa
 62. Muslimanska brigada NOVJ-a
 63. Artiljerijska brigada Četvrtog korpusa

DivizijeUredi

1. Šesta lička divizija NOVJ-a

2. Sedma banijska divizija NOVJ-a

3. Osma kordunaška divizija NOVJ-a

4. Deveta dalmatinska divizija NOVJ-a

5. Dvanaesta slavonska divizija NOVJ-a

6. Trinaesta primorsko-goranska divizija NOVJ-a

7. Devetnaesta sjevernodalmatinska divizija NOVJ-a

8. Dvadeseta dalmatinska divizija NOVJ-a

9. 26. dalmatinska divizija NOVJ-a

10. 28. slavonska divizija NOVJ-a

11. 32. zagorska divizija NOVJ-a

12. 33. hrvatska divizija NOVJ-a

13. 34. hrvatska divizija NOVJ-a

14. 35. lička divizija NOVJ-a

15. 40. slavonska divizija NOVJ-a

16. 43. istarska divizija NOVJ-a

KorpusiUredi

1. Četvrti hrvatski korpus NOVJ-a

2. Šesti slavonski korpus NOVJ-a

3. Osmi dalmatinski korpus NOVJ-a

4. Deseti zagrebački korpus NOVJ-a

5. Jedanaesti hrvatski korpus NOVJ-a

LiteraturaUredi

 • Vojni Leksikon,VZ, Beograd 1981.