Dodatak:Popis postrojba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske

Partizanski odredi bili su početni oblik organizacije NOVJ-a. Ustrojavani su po teritorijalnom principu, a veličina je varirala od nekoliko desetina do oko tisuće vojnika. Na području Hrvatske ustrojeno ih je 71 partizanski odred i 64 brigade, više nego i u jednoj drugoj republici bivše SFRJ. Kasnije su brigade intengrirane u krupnije postrojbe, divizije, kojih je na području Hrvatske osnovano 16. Divizije su obično imale do nekoliko tisuća boraca. Od kraja 1943. godine, u Hrvatskoj se počinju formirati korpusi, od kojih je do kraja rata djelovalo ukupno pet, a svaki se sastojao od nekoliko desetina tisuća boraca.

OdrediUredi

 1. Banijski partizanski odred
 2. Bilogorski partizanski odred
 3. Bjelovarski partizanski odred
 4. Biokovski partizanski odred
 5. Brački partizanski odred
 6. Bribirski partizanski odred
 7. Bukovički partizanski odred
 8. Buzetsko-porečki partizanski odred
 9. Cetinski partizanski odred
 10. Četvrti lički partizanski odred
 11. Dalmatinsko-dinarski partizanski odred
 12. Daruvarski partizanski odred
 13. Diljski partizanski odred
 14. Dinarski partizanski odred
 15. Drugi kordunski partizanski odred
 16. Drugi istarski pulski partizanski odred
 17. Drugi lički partizanski odred
 18. Drugi primorsko-goranski partizanski odred
 19. Drugi slavonski partizanski odred
 20. Grahorsko-peuljski partizanski odred
 21. Partizanski odred Gavrilo Princip
 22. Hvarski partizanski odred
 23. Južnodalmatinski partizanski odred
 24. Kalinski partizanski odred (Kalnički)
 25. Karlovački partizanski odred
 26. Kninski partizanski odred
 27. Korčulanski partizanski odred
 28. Kordunaški partizanski odred
 29. Lički partizanski odred
 30. Makarski partizanski odred
 31. Partizanski odred Matija Gubec
 32. Mljetski partizanski odred
 33. Mosećko-Svilajnski partizanski odred
 34. Moslavački partizanski odred
 35. Mosorski partizanski odred
 36. Neretvanski partizanski odred
 37. Papučko-krndijski partizanski odred
 38. Pelješki partizanski odred
 39. Petrinjski partizanski odred
 40. Plašćanski partizanski odred
 41. Partizanski odred Plavi Jadran
 42. Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ-a
 43. Podravski NOP oderd 6 korpusa NOVJ-a
 44. Posavski korpus 10 korpusa NOVJ-a
 45. Požeški partizanski odred
 46. Primorsko-goranski partizanski odred
 47. Prominski partizanski odred
 48. Prvi istarski partizanski odred
 49. Prvi kordunski partizanski odred
 50. Prvi lički partizanski odred Velebit
 51. Prvi primorsko-goranski partizanski odred
 52. Prvi slavonski partizanski odred
 53. Samoborsko-jaskanski partizanski odred
 54. Segetsko-marinski partizanski odred
 55. Sjevernodalmatinski partizanski odred
 56. Sjevernootočki partizanski odred
 57. Sinjski partizanski odred
 58. Prvi sisački partizanski odred
 59. Solinski partizanski odred
 60. Splitski partizanski odred
 61. Srednjodalmatinski partizanski odred
 62. Sušačko-kastavski partizanski odred
 63. Šibenski partizanski odred
 64. Treći lički partizanski odred
 65. Treći NOP odred 4. operativne zone Hrvatske
 66. Turopoljsko-posavski partizanski odred
 67. Vrlički partizanski odred
 68. Zadarski partizanski odred
 69. Prvi zagorski partizanski odred (Krapinski)
 70. Prvi zagrebački partizanski odred
 71. Žumberačko-pokupski partizanski odred

BrigadeUredi

 1. Prva lička proleterska udarna brigada NOVJ-a
 2. Druga lička proleterska udarna brigada NOVJ-a
 3. Sedma banijska udarna brigada NOVJ-aVasilj Gaćeša
 4. Osma banijska udarna brigada NOVJ-a
 5. Prva dalmatinska proleterska udarna brigada NOVJ-a
 6. Treća lička proleterska udarna brigada NOVJ-a
 7. Peta kordunaška udarna brigada NOVJ-a
 8. Druga dalmatinska proleterska udarna brigada NOVJ-a
 9. Dvanaesta slavonska proleterska udarna brigada NOVJ-a
 10. Šesta primorsko-goranska brigada NOVJ-a
 11. Trinaesta proleterska udarna brigada NOVJ-aRade Končar
 12. Treća dalmatinska udarna brigada NOVJ-a
 13. Četrnaesta primorsko-goranska brigada NOVJ-a
 14. Petnaesta primorsko-goranska (plašćanska) brigada NOVJ-a
 15. Šesnaesta banijska udarna brigada NOVJ-a
 16. Sedamnaesta slavonska udarna brigada NOVJ-a
 17. Šesnaesta omladinska udarna brigadaJoža Vlahović
 18. Četvrta dalmatinska brigada NOVJ-a
 19. Osamnaesta slavonska udarna brigada NOVJ-a
 20. Peta dalmatinska brigada NOVJ-a
 21. Treća udarna brigada Sedme banijske divizije NOVJ-a
 22. Dvadesetprva slavonska udarna brigada NOVJ-a
 23. Četvrta brigada Sedme banijske divizije NOVJ-a
 24. Partizanska brigada Braća Radić
 25. Osma dalmatinska (šibenska) brigada NOVJ-a
 26. Deveta dalmatinska (trogirska) brigada NOVJ-a
 27. Deseta dalmatinska (cetinska) brigada
 28. Druga (moslavačka) brigada Druge operativne zone
 29. Dvanaesta dalmatinska brigada NOVJ-a
 30. Treća primorsko-goranska brigada Trinaeste divizije
 31. Prva istarska brigadaVladimir Gortan
 32. Druga istarska brigada NOVJ-a
 33. Brodska brigada NOVJ-a
 34. Četvrta primorsko-goranska brigada Trinaeste divizije NOVJ-a
 35. Trinaesta dalmatinska (južnodalmatinska) brigada NOVJ-a
 36. Jedanaesta dalmatinska udarna brigada NOVJ-a
 37. Šesta dalmatinska (bukovička) brigada NOVJ-a
 38. Sedma dalmatinska udarna brigada NOVJ-a
 39. Čehoslovačka brigada Jan Žiška
 40. Partizanska brigadaMatija Gubec
 41. Prva brigada 35. divizije NOVJ-a
 42. Udarna brigadaFranjo Ogulinac Seljo
 43. Prva (moslavačka) brigada 33. divizije NOVJ-a
 44. Druga (moslavačka) brigada 33. divizije NOVJ-a
 45. Prva muslimanska brigada NOVJ-a
 46. Osječka brigada NOVJ-a
 47. Druga muslimanska brigada NOVJ-a
 48. Karlovačka brigada NOVJ-a
 49. Prva zagorska brigada NOVJ-a
 50. Četrnaesta dalmatinska (bukovička) brigada NOVJ-a
 51. Treća primorsko-goranska brigada Trinaeste divizije
 52. Virovitička brigada NOVJ-a
 53. Žumberačka brigada NOVJ-a
 54. Treća istarska brigada NOVJ-a
 55. Partizanska brigadaNikola Demonja
 56. Četvrta udarna brigada Dvanaeste slavonske divizije
 57. Artiljerijska brigada 28. divizije
 58. Partizanska brigadaMihovil Pavlek Miškina
 59. Artiljerijska brigada Šeste divizije
 60. Artiljerijska brigada Šestog korpusa
 61. Artiljerijska brigada Osmog korpusa
 62. Muslimanska brigada NOVJ-a
 63. Artiljerijska brigada Četvrtog korpusa

DivizijeUredi

1. Šesta lička divizija NOVJ-a

2. Sedma banijska divizija NOVJ-a

3. Osma kordunaška divizija NOVJ-a

4. Deveta dalmatinska divizija NOVJ-a

5. Dvanaesta slavonska divizija NOVJ-a

6. Trinaesta primorsko-goranska divizija NOVJ-a

7. Devetnaesta sjevernodalmatinska divizija NOVJ-a

8. Dvadeseta dalmatinska divizija NOVJ-a

9. 26. dalmatinska divizija NOVJ-a

10. 28. slavonska divizija NOVJ-a

11. 32. zagorska divizija NOVJ-a

12. 33. hrvatska divizija NOVJ-a

13. 34. hrvatska divizija NOVJ-a

14. 35. lička divizija NOVJ-a

15. 40. slavonska divizija NOVJ-a

16. 43. istarska divizija NOVJ-a

KorpusiUredi

1. Četvrti hrvatski korpus NOVJ-a

2. Šesti slavonski korpus NOVJ-a

3. Osmi dalmatinski korpus NOVJ-a

4. Deseti zagrebački korpus NOVJ-a

5. Jedanaesti hrvatski korpus NOVJ-a

LiteraturaUredi

 • Vojni Leksikon,VZ, Beograd 1981.