Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti

Stoljeća hrvatske književnosti biblioteka je Matice hrvatske, pokrenuta 1993. godine[1] kao nastavak koncepcijski sličnoga niza Pet stoljeća hrvatske književnosti.

Knjige iz biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti

Pet stoljeća hrvatske književnosti

uredi
 
Knjige iz biblioteke PSHK

Pet stoljeća hrvatske književnosti (PSHK) najveći je nakladnički projekt ostvaren u povijesti hrvatske književnosti. Njegovo značenje bilo je i mnogo više od toga, jer je riječ o pothvatu koji je označio prekretnicu u odnosu prema vlastitoj književnoj baštini, književnim vrijednostima iz starije i novije književnosti i, naposljetku, pretpostavljao je i drukčiji odnos prema vlastitom jeziku. Naime, uz standardiziranu štokavštinu, bila su ravnopravno zastupljena djela pisana čakavštinom i kajkavštinom. Ediciju je potaknula Matica hrvatska uoči 120. obljetnice svoga osnutka (1842. – 1962.), a sunakladnika je našla u Izdavačkom knjižarskom poduzeću Zora, na čijem je čelu bio Ivan Dončević, jedan od članova poslijeratnog povjerenstva za izbor nove uprave, koji je potom na izvanrednoj skupštini Matice hrvatske održanoj 15. srpnja 1945. godine bio izabran za glavnog tajnika. Iako se na toj dužnosti nije zadržao duže od godinu dana, ostao je trajno vezan uz Matičin rad.

U početku je Biblioteka bila zamišljena kao Hrvatska književnost u 100 knjiga, a ubrzo se spoznalo kako to nije moguće ostvariti pa je, u skladu s tadašnjim znanstvenim dosezima, preimenovana u Pet stoljeća hrvatske književnosti i proširena na deset kola po 12 knjiga. Prvi Poslovnik Biblioteke sastavljen je 20. veljače 1962. godine, a potpisali su ga za Maticu hrvatsku predsjednik Jakša Ravlić, za Nakladni zavod Matice hrvatske (NZMH) direktor Josip Tomić, za Zoru direktor Ivan Dončević te tajnik Ivan Krolo.

Umjesto planiranih 120 knjiga u Biblioteci PSHK objavljeno ih je 180, razvrstanih u 15 kola, te su najvećim dijelom knjige rasprodane. Iako je Matica hrvatska, zbog određenih zakonskih zapreka, bila prisiljena osnovati svoj Nakladni zavod 1960. godine (glavni urednik Vlatko Pavletić), sve knjige, izuzev posljednjih, navodile su Maticu hrvatsku kao nakladnika čak i u vremenu zabrane njezina djelovanja.[2]

Stoljeća hrvatske književnosti

uredi
 
Knjige Izabrana djela Silvija Strahimira Kranjčevića, izašla 1996., (br. 20, lijevo) i Izabrana djela Ivana Mažuranića, izašla 2019. (br. 139, desno).

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti (SHK) zamišljena je kao nasljednica biblioteke Pet stoljeća hrvatske književnosti. Nakana urednika je preuzeti zadaću bez ideoloških i drugih ograničenja revidirati izbor prethodne biblioteke s obzirom na autore i opseg njihove zastupljenosti, te s obzirom na bibliografske i druge priloge. Također je jedno od glavnih načela Biblioteke to da se ne zadire u jezik pisaca, već da se izdanja priređuju prema posljednjemu za života autora tiskanomu izdanju. Prvi svesci tiskani su u proljeće 1995. godine, a predviđeno je da cijeli niz u više od tristo predviđenih svezaka obuhvati književna djela u rasponu od prvih srednjovjekovnih spomenika do suvremene književnosti.[1]

Pokretač je projekta Vlatko Pavletić, ujedno i glavni urednik, a u djelo ga provodi zajedno s glavnim urednicima Josipom Vončinom i Dubravkom Jelčićem, koji nakon Pavletićeve smrti 2007. godine postaje glavni urednik. Godine 2009. godine izabran je novi Urednički odbor Stoljeća,[1] čime se smjenjuje Jelčić, te dolazi do promjene izgleda knjiga i nekih tekstoloških načela.

Starija je izdanja (knjige br. 1 - 100, odnosno od 1995. do 2009.) likovno opremio Alfred Pal - knjige su crne i sive boje s umjetnom kožom te s crnom vrpcom za označivanje stranica. Budući da hrbat ne sadrži numeraciju, svaka od knjiga sadrži određenu boju na hrptu i na naslovnici koja predstavlja određeno književno razdoblje ili polje. Te su boje: tamnocrvena (16. stoljeće), smeđa (17. stoljeće), crvena (19. stoljeće), zelena (20. stoljeće), žuta (usmena književnost), svjetlozelena (jezikoslovlje) i siva (politika). Budući da nijedna knjiga srednjovjekovnih ili osamnaestostoljetnih tekstova nije izašla sve do novoga izgleda knjiga, ne zna se koje su boje bile predviđene za te cjeline. Knjige br. 47 i 83, odnosno prvo i drugo izdanje Vončinih Tekstoloških načela, posebnoga priloga biblioteci,[3] svjetloplave su boje.

Počevši knjigom br. 101 (Slavko Mihalić: Pjesme), odnosno od 2010., biblioteka dobiva novi izgled. Sve knjige imaju nov dizajn: veća slova na naslovnici, žuta vrpca umjesto crne itd. Ta izdanja odbacuju i prijašnju podijeljenost u tematske cjeline po bojama (svaka je knjiga samo plava) te uvode bilježenje broja knjige na hrptu. Od ovih se izdanja mijenjaju i tesktološka načela priređivanja: jezik se knjiga i dalje načelno donosi u svojoj izvornoj inačici, no svi se tekstovi prilagođavaju suvremenomu pravopisu, za razliku od starijih izdanja u kojima su se tekstovi iz 19. stoljeća i s početka 20. često donosili prema tadašnjim pravopisnim rješenjima. Kao primjer može poslužiti naslov poznatoga Mažuranićeva političkog spisa: u knjizi br. 24, Programski spisi hrvatskog narodnog preporoda, naziva se Hèrvati Madjarom (po starim tekstološkim načelima Biblioteke), a u knjizi br. 139, Izabrana djela Ivana Mažuranića, stoji Hrvati Mađarom (po novim načelima).

Objavljeni naslovi

uredi

Do 2024. godine u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti objavljeno je 156 naslova.[4]

Broj Autor(i) Naslov Priređivač(i) Godina
1 Ante Starčević Književna djela Dubravko Jelčić 1995.
2 Fran Krsto Frankopan Djela Josip Vončina 1995.
3 Mile Budak Pripovijetke / Ratno roblje Dubravko Jelčić 1995.
4 Mile Budak Ognjište I Dubravko Jelčić 1995.
5 Mile Budak Ognjište II Dubravko Jelčić 1995.
6 Junije Palmotić Izabrana djela Rafo Bogišić 1995.
7 Dživo Bunić Vučić Djela Dunja Fališevac 1995.
8 Antun Bonifačić Izabrana djela Miroslav Šicel 1996.
9 Usmene lirske pjesme Stipe Botica 1996.
10 Folklorno kazalište Ivan Lozica 1996.
11 Milan Begović Pjesme / Proza Boris Senker 1996.
12 Milan Begović Drame Boris Senker 1996.
13 Milan Begović Giga Barićeva I (Sedam prosaca) Boris Senker 1996.
14 Milan Begović Giga Barićeva II (Na ratištu - Povratak) Boris Senker 1996.
15 Ksaver Šandor Gjalski Pod starimi krovovi Miroslav Šicel 1996.
16 Ksaver Šandor Gjalski Pripovijetke i članci Miroslav Šicel 1996.
17 Ksaver Šandor Gjalski U noći Miroslav Šicel 1996.
18 Poslovice, zagonetke i govornički oblici Josip Kekez 1996.
19 Dinko Šimunović Izabrana djela Dunja Detoni-Dujmić 1996.
20 Silvije Strahimir Kranjčević Izabrana djela Ivo Frangeš 1996.
21 Vladimir Kovačić
Vinko Nikolić
Izabrana djela Dubravko Jelčić 1997.
22 Ljubomir Maraković
Josip Bogner
Rasprave i kritike Antonija Bogner-Šaban 1997.
23 Ivana Brlić-Mažuranić Izabrana djela Zvonimir Diklić 1997.
24 Programski spisi hrvatskog narodnog preporoda Miroslav Šicel 1997.
25 Fran Galović Izabrana djela Joža Skok 1997.
26 Usmene pripovijetke i predaje Maja Bošković-Stulli 1997.
27 Dimitrija Demeter Izabrana djela Nikola Batušić 1997.
28 Jagoda Truhelka
Adela Milčinović
Izabrana djela Dunja Detoni-Dujmić 1997.
29 Ivan Kukuljević Sakcinski Izabrana djela Nikola Batušić 1997.
30 Janko Leskovar Izabrana djela Cvjetko Milanja 1997.
31 Petar Preradović Izabrana djela Cvjetko Milanja 1997.
32 Josip Kozarac Izabrana djela Krešimir Nemec 1997.
33 Eugen Kvaternik Izabrani politički spisi Dubravko Jelčić 1998.
34 Milan Marjanović Izabrana djela Vinko Brešić 1998.
35 Evgenij Kumičić Začuđeni svatovi / Pod puškom Stjepko Težak 1998.
36 Evgenij Kumičić Gospođa Sabina / O romanu / Govori Stjepko Težak 1998.
37 Tito Strozzi
Kalman Mesarić
Roman i drame / Drame i kritike Ivica Matičević i Boris Senker 1998.
38 Evgenij Kumičić Urota zrinsko-frankopanska Stjepko Težak 1998.
39 Fran Kurelac
Bogoslav Šulek
Vinko Pacel
Adolfo Veber Tkalčević
Jezikoslovne rasprave i članci Ivo Pranjković 1999.
40 Vladimir Nazor Izbor pjesama I Nedjeljko Mihanović 1999.
41 Vladimir Nazor Izbor pjesama II Nedjeljko Mihanović 1999.
42 Vladimir Nazor Izbor proze I Nedjeljko Mihanović 1999.
43 Vladimir Nazor Izbor proze II Nedjeljko Mihanović 1999.
44 Josip Eugen Tomić Izabrana djela Julijana Matanović 1999.
45 Fran Krsto Frankopan Djela (Drugo, obnovljeno izdanje) Josip Vončina 1999.
46 Ante Kovačić U registraturi Miroslav Šicel 1999.
47 Josip Vončina Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičnog izraza 1999.
48 Vladimir Vidrić
Mihovil Nikolić
Izbor pjesama / Izabrana djela Cvjetko Milanja 2000.
49 Ante Kovačić Izbor poezije i proze Miroslav Šicel 2000.
50 Dobriša Cesarić Izabrana djela Vinko Brešić 2000.
51 Olinko Delorko Izabrana djela Vinko Brešić 2000.
52 Dragutin Domjanić Izbor pjesama Cvjetko Milanja 2000.
53 Juraj Baraković Vila Slovinka Franjo Švelec 2000.
54 Milan Ogrizović
Andrija Milčinović
Izabrana djela / Izbor Proze / Prokletstvo Ana Lederer 2000.
55 Milan Šufflay Izabrani politički spisi Dubravko Jelčić 2000.
56 Franjo Iveković
Ivan Broz
Tomo Maretić
Vatroslav Rožić
Milan Rešetar
Antun Radić
Nikola Andrić
Dragutin Boranić
Jezikoslovne rasprave i članci Marko Samardžija 2001.
57 Blaž Lorković
Ferdo Becić
Izabrana djela Krešimir Nemec 2002.
58 Vjekoslav Kaleb Izabrane novele Katica Čorkalo 2002.
59 Vjekoslav Kaleb Bijeli kamen / Divota prašine Katica Čorkalo 2002.
60 Frano Alfirević Izabrana djela Cvjetko Milanja 2002.
61 Petar Zoranić
Barne Karnarutić
Šime Budinić
Planine / Djela / Izabrana djela Franjo Švelec 2002.
62 Rikard Jorgovanić Izabrana djela Miroslav Šicel 2002.
63 Vladislav Kušan Izabrana djela Dubravko Horvatić 2003.
64 Ivo Vojnović Izabrana djela I Luko Paljetak 2003.
65 Ivo Vojnović Izabrana djela II Luko Paljetak 2003.
66 Vinko Krišković Izabrani politički eseji Dubravko Jelčić 2003.
67 Vinko Krišković Izabrani književni i politički eseji Dubravko Jelčić 2003.
68 Miroslav Kraljević Požežki đak ili Ljubimo milu svoju narodnost i grlimo, sladki svoj narodni jezik Dunja Detoni Dujmić 2003.
69 Dragojla Jarnević Izabrana djela Dunja Detoni Dujmić 2003.
70 Izidor Poljak
Đuro Sudeta
Izabrana djela / Izabrana djela Nedjeljko Mihanović 2004.
71 Usmene epske pjesme I Davor Dukić 2004.
72 Usmene epske pjesme II Davor Dukić 2004.
73 Antun Nizeteo Izabrana djela Dubravko Jelčić 2004.
74 Vlado Vlaisavljević
Marijan Matijašević
Izabrana djela Cvjetko Milanja 2004.
75 Ivan Raos Prosjaci & sinovi Ana Lederer 2004.
76 Ivan Raos Izabrana djela Ana Lederer 2004.
77 Jeronim Korner
Rajmund Kupareo
Izabrane pjesme i pjesničke proze / Izabrana djela Nedjeljko Mihanović 2005.
78 Ivan August Kaznačić
Mato Vodopić
Orsat Medo Pucić
Pasko Antun Kazali
Izabrana djela Slavica Stojan 2005.
79 Safvet-beg Bašagić
Musa Ćazim Ćatić
Izabrana djela Ozren Prohić 2005.
80 August Harambašić Izabrana djela Miroslav Šicel 2005.
81 Josip Juraj Strossmayer Izabrani književni i politički spisi I Dubravko Jelčić 2005.
82 Tin Ujević Izbor pjesama I Ante Stamać 2005.
83 Josip Vončina Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičnog izraza (Drugo izdanje) 2006.
84 Tin Ujević Izbor pjesama II. Ante Stamać 2006.
85 Lucijan Kordić Izabrane pjesme Nedjeljko Mihanović 2006.
86 Tin Ujević Izabrani prozni sastavci Ante Stamać 2006.
87 Marin Držić
Miho Bunić Babulinov
Frano Lukarević Burina
Sabo Gučetić Bendevišević
Dominko Zlatarić
Tragedije XVI. stoljeća Slobodan Prosperov Novak 2006.
88 Josip Juraj Strossmayer Izabrani književni i politički spisi II Dubravko Jelčić 2006.
89 Nikola Šop Izabrana djela Zvonimir Mrkonjić 2006.
90 Dragutin Tadijanović Izabrana djela Vinko Brešić 2007.
91 Srećko Karaman
Ante Jakšić
Jakša Ercegović
Poezija i pjesnička proza / Poezija / Poezija Nedjeljko Mihanović 2007.
92 Janko Polić Kamov Izabrana djela I Darko Gašparović 2007.
93 Antun Nemčić Izabrana djela Branimir Donat 2007.
94 Nikola Vitov Gučetić Dialogo della Belezza / Dijalog o ljepoti; Dialogo d’Amore / Dijalog o ljubavi Ljerka Schiffler 2008.
95 Dobriša Cesarić Izabrana djela (Drugo, dopunjeno izdanje) Vinko Brešić 2008.
96 August Šenoa Izabrana djela I Miroslava Tušek 2008.
97 Petar Šegedin Izabrana djela I Cvjetko Milanja 2008.
98 Ivo Kozarčanin Izabrana djela Ante Stamać 2008.
99 Srgjan Tucić Izabrana djela Antonija Bogner Šaban 2008.
100 August Šenoa Izabrana djela II Miroslava Tušek 2009.
101 Slavko Mihalić Pjesme Ante Stamać 2010.
102 Marijan Derenčin
Stjepan Miletić
Julije Rorauer
Ladanjska opozicija / Izabrana djela / Izabrana djela Nikola Batušić i Nedjeljko Fabrio 2010.
103 Bartol Kašić Izbor iz djela Darija Gabrić-Bagarić 2010.
104 Petar Šegedin Izabrana djela II Cvjetko Milanja 2010.
105 Marin Držić Izabrana djela I Slobodan Prosperov Novak 2011.
106 Viktor Vida Izabrana djela Ante Stamać 2011.
107 Blaž Jurišić
Mate Hraste
Rasprave i članci Josip Lisac 2011.
108 Grgo Gamulin Izabrana djela Tonko Maroević 2011.
109 Franjevačka književnost u Bosni u XVIII. stoljeću Marko Karamatić 2011.
110 Petar Šegedin Izabrana djela III Cvjetko Milanja 2012.
111 Ruđer Josip Bošković Pisma, pjesme i rasprave Stipe Kutleša 2012.
112 Ruđer Josip Bošković Pomrčine Sunca i Mjeseca Stipe Kutleša 2012.
113 Antun Branko Šimić Izabrane pjesme Nedjeljko Mihanović 2012.
114 Stjepan Ivšić
Josip Hamm
Rasprave i članci Stjepan Damjanović i Tanja Kuštović 2012.
115 Hrvatska srednjovjekovna proza I Vesna Badurina Stipčević 2013.
116 Hrvatska srednjovjekovna proza II Marija-Ana Dürrigl 2013.
117 Antun Branko Šimić Izabrana proza Nedjeljko Mihanović 2013.
118 Antun Gustav Matoš Pripovijetke Miroslav Šicel 2013.
119 Antun Gustav Matoš Putopisi i portreti Miroslav Šicel 2013.
120 Antun Gustav Matoš Pjesme i ogledli Miroslav Šicel 2014.
121 Antun Gustav Matoš Polemički i drugi spisi Miroslav Šicel 2014.
122 August Šenoa Izabrana djela III Miroslava Tušek 2014.
123 August Šenoa Izabrana djela IV Miroslava Tušek 2014.
124 Matija Petar Katančić Izabrana djela Stanislav Marijanović 2014.
125 August Cesarec Izabrana djela I Milan Mirić 2014.
126 August Cesarec Izabrana djela II Milan Mirić 2014.
127 Milivoj Slaviček Izabrane pjesme Branimir Bošnjak 2015.
128 Ljudevit Jonke Rasprave i članci Ivo Pranjković 2015.
129 Marin Držić Izabrana djela II. Slobodan Prosperov Novak 2015.
130 Dalibor Brozović Rasprave i članci Josip Lisac 2015.
131 Janko Polić Kamov Izabrana djela II Darko Gašparović 2016.
132 Jure Kaštelan Izabrana djela Cvjetko Milanja 2016.
133 Mavro Vetranović Pjesnička i dramska djela Dubravka Brezak-Stamać 2016.
134 Ivan Trnski Izabrana djela Katica Čorkalo Jemrić 2017.
135 Dragutin Antun Parčić
Marcel Kušar
Izabrani radovi i pisma / Izabrani radovi i pisma Silvana Vranić i Lada Badurina 2017.
136 Josip Pupačić Pjesme i ogledi Nedjeljko Mihanović 2018.
137 Marko Marulić Hrvatski stihovi i proza Bratislav Lučin 2018.
138 Zlatko Vince
Vatroslav Kalenić
Vladimir Anić
Rasprave i članci Ivo Pranjković 2018.
139 Ivan Mažuranić Izabrana djela Božidar Petrač 2019.
140 Ivan Slamnig Izabrana djela Tonko Maroević 2019.
141 Marko Marulić Davidijada Bratislav Lučin 2019.
142 Dubravko Horvatić Izabrana djela Božidar Petrač 2019.
143 Josip Sever Poezija Krešimir Bagić 2020.
144 Đuro Arnold Izabrana djela Daniel Miščin 2020.
145 Stojan Vučićević
Željko Sabol
Izabrana djela Davor Šalat 2020.
146 Antun Sasin Drame i pjesme Divna Mrdeža Antonina 2021.
147 Hrvatska kajkavska duhovna proza XVII. i XVIII. stoljeća Mijo Korade 2021.
148 Andrija Kačić Miošić Izbor iz djela Stipe Botica 2022.
149 Vesna Parun Izabrana djela I Tvrtko Vuković 2022.
150 Kruno Krstić
Adolf Bratoljub Klaić
Izabrani tekstovi Josip Lisac i Stjepan Damjanović 2022.
151 Vesna Parun Izabrana djela II Tvrtko Vuković 2022.
152 Mirko Božić Izabrana djela I Ivan Bošković 2022.
153 Slavko Kolar Izabrana djela Mario Kolar 2023.
154 Mirko Božić Izabrana djela II Ivan Bošković 2023.
155 Hanibal Lucić Djela Ivan Lupić 2023.
156 Marko Marulić Latinska moralnopoučna i teološka proza Bratislav Lučin 2024.

Izvori

uredi
  1. a b c I.P., Izabran novi Urednički odbor Stoljeća hrvatske književnosti, (Hina), culturenet.hr, 30. prosinca 2009., pristupljeno 5. lipnja 2021.
  2. www.matica.hr, Jelena Hekman, Građa za Enciklopediju Matice hrvatske, Kolo 4, 2011., pristupljeno 3. siječnja 2015.
  3. Matica hrvatska - knjige - Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičkog izraza. www.matica.hr. Pristupljeno 26. ožujka 2022.
  4. Matica hrvatska - knjige. www.matica.hr. Pristupljeno 23. srpnja 2022.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Matice hrvatske (http://www.matica.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Matica hrvatska.
Dopusnica nije potvrđena VRTS-om.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.

Vanjske poveznice

uredi