Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije – drugi jezici